Politieke Markt A op 19-3-2024

Locatie Stadhuis
Datum/tijd 19 mrt 2024 19:30 - 22:30
Bestuursorgaan Politieke Markt A

Ter beeldvorming besproken

Het college heeft de gemeenteraad per brief van 27 februari 2024 gevraagd om een beeldvormende politieke markt te agenderen om het concept LEA te bespreken en input op te halen om tot een definitieve LEA 2024 - 2027 te komen. Tijdens de politieke markt wordt de raad middels een presentatie meegenomen in de Lokale Educatieve Agenda. Hierbij wordt er ook ingegaan op de samenhang met het Transformatieplan sociaal domein, omgevingsvisie en de Global Goals. Vervolgens wordt er aan de hand van de drie thema’s uit het LEA het gesprek gevoerd tussen de aanwezigen. Voorzitter: Han Daals. Griffier: Coen Hartendorp. Aanwezig namens de fracties: Burhan Carlak, Geert Wieffer (BurgerBelangen), Mitchell Boers (VVD), Gerrit-Jan Leussink (SP), Nuri Akfidan, Alice Stortelder (CDA), Chantal Toren (PvdA), Elske Mooijman (GroenLinks), Sebastiaan van der Pal, Sven Koornstra (D66), Glenn Dedecker, Seviye van Wier-Koca, Jim ter Braak (LokaalHengelo), Christian Benerink (PVV), Gerrit-jan de Wilde (ChristenUnie), Herbert Capelle (Hengelose Burgers), Marietta Boland (Forum voor Democratie). Namens het college aanwezig: Wethouder Bruggink. Ambtelijke ondersteuning door: Astrid Scholtens (Beleidsadviseur onderwijs). Overige sprekers: Peter Breur (Symbio Hengelo), Aafke Slotman (OSG Hengelo), Margo Koopman (ROC van Twente).