Gemeenteraad op 13-5-2020

Locatie Digitale vergadering via www.youtube.com/gemeentehengeloOV
Datum/tijd 13 mei 2020 19:30 - 22:00
Bestuursorgaan Gemeenteraad

Aan de heer P. (Patrick) Rillmann is wegens ziekte tijdelijk ontslag verleend als lid van de raad van de gemeente Hengelo. Op 5 mei 2020 is de heer J. (Jeffrey) Scholten voor een periode benoemd tot tijdelijke opvolger. De benoeming van J. Scholten geldt voor een periode van 16 weken en eindigt automatisch op 21 augustus 2020.

Vastgesteld

Namens de commissie voor de geloofsbrieven deelt de heer Peters mede dat er geen belem-meringen zijn gevonden die toelating in de weg staan.

De gemeenteraad van Hengelo stemt in met de statuten en convenant van de Dr. Schaepmanstichting om zo de fusie tussen Primato en de Schaepmanstichting mogelijk te maken.

Vastgesteld

Er vindt beraad plaats in twee termijnen. Hoofdelijke stemming. Stemmende leden: 35. Met 34 stemmen voor en 1 tegen (ChristenUnie) vastgesteld.

Op grond van artikel 36a, lid 2, van de Gemeentewet kan de gemeenteraad ontheffing verlenen van het vereiste dat een wethouder ingezetene moet zijn van de betreffende gemeente. De heer C.F.M. (Claudio) Bruggink is ingezetene van de gemeente Almelo. De raad heeft kennisgenomen van zijn brief waarin hij vraagt om verlenging van de ontheffing van het ingezetenschap van Hengelo om in Almelo te blijven wonen. De raad wordt geadviseerd te besluiten om conform artikel 36a. lid 2, van de Gemeentewet de ontheffing voor de duur van één jaar te verlengen.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35. Hoofdelijke stemming. Met 32 stemmen voor en 3 tegen (PVV en lid Janssen) vastgesteld.

Aanvaard

Stemmende leden: 35. Hoofdelijke stemming. Met 32 stemmen voor en 3 tegen (PVV en Lid Janssen) aanvaard.


Audioverslag Gemeenteraad 13-05-2020