Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Verkiezingsuitslagen

Bekijk hier hoe Hengelo heeft gestemd.

Hieronder vindt u alle Hengelose uitslagen van de:

 • Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023.
 • Verkiezingen Provinciale Staten Overijssel op 15 maart 2023.
 • Verkiezingen Waterschap Vechtstromen op 15 maart 2023.
 • Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.
 • Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021.

In het proces-verbaal van het Gemeentelijk Stembureau (model Na 31-1) vindt u de stemtotalen van de gemeente Hengelo. Dat zijn alle in Hengelo uitgebrachte stemmen en de verdeling van die stemmen over de partijen en kandidaten.

Op 29 november is er een nieuwe zitting van het Gemeentelijk Stembureau (GSB) geweest. Dit heeft geleid tot een corrigendum bij het eerdere proces-verbaal van het GSB. Van de nieuwe zitting is ook een proces-verbaal gemaakt.

De correcties hadden te maken met enkele fouten in het proces-verbaal van stembureau 28. Aan het proces-verbaal van dit stembureau is daarom een extra corrigendum toegevoegd (zie hieronder bij stembureau 28).

Een bestand met de tellingen van alle Hengelose stembureaus is ook beschikbaar in csv-formaat (na correctie op 29 november).

Uitslag per stembureau

De processen-verbaal van alle stembureaus die in Hengelo waren ingesteld, vindt u hieronder. Het gaat in totaal om 40 stembureaus.   

Processen-verbaal stembureaus 22 november

 1. 0164_Stembureau_1_Stadhuis_Hengelo_TK23
 2. 0164_Stembureau_2_Bibliotheek_Hengelo_Stad_TK23
 3. 0164_Stembureau_3_Gereformeerde_Kerk_Morgenster_corrigendum_TK23
 4. 0164_Stembureau_4_Wijkhuys_Weidedorp_corrigendum_TK23
 5. 0164_Stembureau_5_Wijkhuys_Weidedorp_TK23
 6. 0164_Stembureau_6_Stichting_Hey_Pa_TK23
 7. 0164_Stembureau_7_Wijkcentrum_De_Hengelose_Es_TK23
 8. 0164_Stembureau_8_Wijkcentrum_De_Hengelose_Es_TK23
 9. 0164_Stembureau_9_Twentebad_TK23
 10. 0164_Stembureau_10_Twentebad_TK23
 11. 0164_Stembureau_11_Wijkcentrum_De_Sterrentuin_corrigendum_TK23
 12. 0164_Stembureau_12_Wijkcentrum_De_Sterrentuin_TK23
 13. 0164_Stembureau_13_Baptistengemeente_Hengelo_TK23
 14. 0164_Stembureau_14_Baptistengemeente_Hengelo_TK23
 15. 0164_Stembureau_15_Denksportcentrum_Hengelo_TK23
 16. 0164_Stembureau_16_Wijkcentrum_De_Tempel_TK23
 17. 0164_Stembureau_17_Wijkcentrum_De_Tempel_TK23
 18. 0164_Stembureau_18_Kristalkerk_corrigendum_TK23
 19. 0164_Stembureau_19_Kristalkerk_Hengelo_corrigendum_TK23
 20. 0164_Stembureau_20_Remonstrantse_Gemeente_Twente_corrigendum_TK23
 21. 0164_Stembureau_21_MFA_t_Berflo_corrigendum_TK23
 22. 0164_Stembureau_22_Nivoncentrum_Hengelo_corrigendum_TK23
 23. 0164_Stembureau_23_Nivoncentrum_Hengelo_TK23
 24. 0164_Stembureau_24_ROC_van_Twente_corrigendum_TK23
 25. 0164_Stembureau_25_ROC_van_Twente_TK23
 26. 0164_Stembureau_26_Wijkcentrum_t_Lansink_TK23
 27. 0164_Stembureau_27_Wijkcentrum_t_Lansink_TK23
 28. 0164_Stembureau_28_Kantine_Sportvereniging_TVO_corrigendum_nieuwezittingGSB_TK23
 29. 0164_Stembureau_29_Wijkhuys Nijverheid_corrigendum_TK23
 30. 0164_Stembureau_30_Stichting_Wijkracht_TK23
 31. 0164_Stembureau_31_IKC_De_Kiem_TK23
 32. 0164_Stembureau_32_Thaborkerk_TK23
 33. 0164_Stembureau_33_Wijkcentrum_Kulturhus_Hasselo_corrigendum_TK23
 34. 0164_Stembureau_34_Wijkhuys_Hasselo_TK23
 35. 0164_Stembureau_35_Voormalige_Basisschool_De_Borgh_TK23
 36. 0164_Stembureau_36_Voormalige_Basisschool_De_Borgh_TK23
 37. 0164_Stembureau_37_Sportpark_Slangenbeek_ATC65_TK23
 38. 0164_Stembureau_38_Wijkcentrum_Slangenbeek_TK23
 39. 0164_Stembureau_39_Wijkcentrum_Slangenbeek_TK23
 40. 0164_Stembureau_40_Ontmoetingsruimte_Bastion_TK23

Mogelijkheid tot inzage

De processen-verbaal van de Tweede Kamerverkiezingen liggen ook ter inzage bij de balies op het Publieksplein. Inzage is mogelijk (tijdens de openingstijden) van maandag 27 november tot en met dinsdag 5 december.

Verslag controletelling

Na invoer van de resultaten van de stembureaus in de verkiezingssoftware OSV is een controletelling gedaan. Aan de hand van een steekproef van drie partijen (lijsten) is gecontroleerd of de stemaantallen die de stembureaus voor die partijen hebben vastgesteld overeenkomen met de aantallen die zijn opgeteld in OSV. In de gemeente Hengelo zijn geen verschillen geconstateerd tussen de optellingen in OSV en de controletellingen (zie verslag controletelling).

Telfouten melden

Het centraal stembureau (de Kiesraad) stelt de officiële uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen vast op vrijdag 1 december om 10.00 uur.

Als u vermoedt dat er een telfout is gemaakt door een stembureau of door het Gemeentelijk Stembureau, kunt u dat melden bij de Kiesraad. U kunt uw melding doen tot woensdag 29 november, 10.00 uur. Meer informatie vindt u op de website van de Kiesraad.

In het proces-verbaal van het Gemeentelijk Stembureau (model Na 31-1) vindt u de stemtotalen van de gemeente Hengelo. Dat zijn alle in Hengelo uitgebrachte stemmen en de verdeling van die stemmen over de partijen en kandidaten.

Een bestand met de tellingen van alle Hengelose stembureaus is ook beschikbaar in csv-formaat.

Uitslag per stembureau

De processen-verbaal van alle stembureaus die in Hengelo waren ingesteld, vindt u hieronder. Het gaat in totaal om 40 stembureaus.   

Processen-verbaal stembureaus 15 maart

De stembureaus 21, 28 en 34 deden op 15 maart niet mee (aangegeven met ---).

 1. Stadhuis Hengelo
 2. Gereformeerde Kerk Morgenster
 3. Wijkhuys Weidedorp (A)
 4. Wijkhuys Weidedorp - Woolderes (B)
 5. Voormalige basisschool De Hunenborg (A)
 6. Wijkcentrum De Hengelose Es (A)
 7. Wijkcentrum De Hengelose Es (B)
 8. De Thiemshof
 9. Voormalige basisschool De Hunenborg (B)
 10. Wijkcentrum De Sterrentuin (A)
 11. Wijkcentrum De Sterrentuin (B)
 12. Bibliotheek Hengelo Stad
 13. Baptistengemeente Hengelo (A)
 14. Baptistengemeente Hengelo (B)
 15. Denksportcentrum Hengelo
 16. Wijkcentrum De Tempel (A)
 17. Wijkcentrum De Tempel (B)
 18. Kristalkerk (A)
 19. Kristalkerk (B)
 20. Remonstrantse Gemeente Twente
 21. ---
 22. MFA 't Berflo
 23. Nivoncentrum Hengelo (A)
 24. Nivoncentrum Hengelo (B)
 25. ROC van Twente (A)
 26. Wijkcentrum 't Lansink (A)
 27. Wijkcentrum 't Lansink (B)
 28. ---
 29. Kantine Sportvereniging TVO
 30. ROC van Twente (B)
 31. Wijkhuys Nijverheid
 32. Stichting Wijkracht
 33. School 't Schöppert en De Schothorst
 34. ---
 35. Thaborkerk
 36. Wijkcentrum Kulturhus Hasselo
 37. Voormalige basisschool De Borgh (A)
 38. Voormalige basisschool De Borgh (B)
 39. Wijkhuys Hasselo
 40. Sportpark Slangenbeek ATC '65
 41. Wijkcentrum Slangenbeek (A)
 42. Wijkcentrum Slangenbeek (B)
 43. Ontmoetingsruimte Bastion

Mogelijkheid tot inzage

De processen-verbaal van de Provinciale Statenverkiezingen liggen ook ter inzage bij de balies op het Publieksplein. Inzage is mogelijk (tijdens de openingstijden) van maandag 20 maart tot en met woensdag 29 maart.

Verslag controletelling

Na invoer van de resultaten van de stembureaus in de verkiezingssoftware OSV is een controletelling gedaan. Aan de hand van een steekproef van drie partijen (lijsten) is gecontroleerd of de stemaantallen die de stembureaus voor die partijen hebben vastgesteld overeenkomen met de aantallen die zijn opgeteld in OSV. In de gemeente Hengelo zijn geen verschillen geconstateerd tussen de optellingen in OSV en de controletellingen (zie verslag controletelling).

In het proces-verbaal van het Gemeentelijk Stembureau (model Na 31-1) vindt u de stemtotalen van de gemeente Hengelo. Dat zijn alle in Hengelo uitgebrachte stemmen en de verdeling van die stemmen over de partijen en kandidaten.

Een bestand met de tellingen van alle Hengelose stembureaus is ook beschikbaar in csv-formaat.

Processen-verbaal stembureaus 15 maart

De stembureaus 21, 28 en 34 deden op 15 maart niet mee (aangegeven met ---).

 1. Stadhuis Hengelo
 2. Gereformeerde Kerk Morgenster
 3. Wijkhuys Weidedorp (A)
 4. Wijkhuys Weidedorp - Woolderes (B)
 5. Voormalige basisschool De Hunenborg
 6. Wijkcentrum De Hengelose Es (A)
 7. Wijkcentrum De Hengelose Es (B)
 8. De Thiemshof
 9. Voormalige basischool De Hunenborg (B)
 10. Wijkcentrum De Sterrentuin (A)
 11. Wijkcentrum De Sterrentuin (B)
 12. Bibliotheek Hengelo Stad
 13. Baptistengemeente Hengelo (A)
 14. Baptistengemeente Hengelo (B)
 15. Denksportcentrum Hengelo
 16. Wijkcentrum De Tempel (A)
 17. Wijkcentrum De Tempel (B)
 18. Kristalkerk (A)
 19. Kristalkerk (B)
 20. Remonstrantse Gemeente Twente
 21. ---
 22. MFA 't Berflo
 23. Nivoncentrum Hengelo (A)
 24. Nivoncentrum Hengelo (B)
 25. ROC van Twente (A)
 26. Wijkcentrum 't Lansink (A)
 27. Wijkcentrum 't Lansink (B)
 28. ---
 29. Kantine Sportvereniging TVO
 30. ROC van Twente (B)
 31. Wijkhuys Nijverheid
 32. Stichting Wijkracht
 33. School 't Schöppert en De Schothorst
 34. ---
 35. Thaborkerk
 36. Wijkcentrum Kulturhus Hasselo
 37. Voormalige basisschool De Borgh (A)
 38. Voormalige basisschool De Borgh (B)
 39. Wijkhuys Hasselo
 40. Sportpark Slangenbeek ATC '65
 41. Wijkcentrum Slangenbeek (A)
 42. Wijkcentrum Slangenbeek (B)
 43. Ontmoetingsruimte Bastion

Mogelijkheid tot inzage

De processen-verbaal van de waterschapsverkiezingen liggen ook ter inzage bij de balies op het Publieksplein. Inzage is mogelijk (tijdens de openingstijden) van maandag 20 maart tot en met maandag 27 maart.

Verslag controletelling

Na invoer van de resultaten van de stembureaus in de verkiezingssoftware OSV is een controletelling gedaan. Aan de hand van een steekproef van drie partijen (lijsten) is gecontroleerd of de stemaantallen die de stembureaus voor die partijen hebben vastgesteld overeenkomen met de aantallen die zijn opgeteld in OSV. In de gemeente Hengelo zijn geen verschillen geconstateerd tussen de optellingen in OSV en de controletellingen (zie verslag controletelling). 

In proces-verbaal N-11(vaststelling aantal stemmen in gemeente) vindt u de stemtotalen van de gemeente Hengelo. Dat zijn alle in Hengelo uitgebrachte stemmen en de verdeling van die stemmen over de partijen en kandidaten.

In proces-verbaal P 22-2 (verkiezingsuitslag) vindt u naast de stemtotalen ook de zetelverdeling en de verdeling van de zetels over de kandidaten.

Een bestand met de tellingen van alle Hengelose stembureaus is ook beschikbaar in csv-formaat.

Uitslag per stembureau

De processen-verbaal van alle stembureaus die in Hengelo waren ingesteld, vindt u hieronder. Het gaat in totaal om 56 stembureaus: 8 vroegstembureaus op maandag 14 maart, 8 vroegstembureaus op dinsdag 15 maart en 40 stembureaus op woensdag 16 maart. De vroegstembureaus mochten op de zittingsdag nog geen stemmen tellen. De uitslag van de vroegstembureaus vindt u daarom in het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen.

Processen-verbaal stembureaus 16 maart (model N10)

De stembureaus 21, 28 en 34 deden op 16 maart niet mee (aangegeven met ---).

 1. Stadhuis Hengelo
 2. Gereformeerde Kerk Morgenster
 3. Suroyo TV (A)
 4. Suroyo TV (B)
 5. Mor Auginkerk Hengelo
 6. Wijkcentrum De Hengelose Es (A)
 7. Wijkcentrum De Hengelose Es (B)
 8. Fiora Zorg
 9. Thuiszorgorganisatie Oriant Zorg
 10. Wijkcentrum De Sterrentuin (A)
 11. Wijkcentrum De Sterrentuin (B)
 12. Bibliotheek Hengelo Stad
 13. Baptistengemeente Hengelo (A)
 14. Baptistengemeente Hengelo (B)
 15. Denksportcentrum Hengelo
 16. Wijkcentrum De Tempel (A)
 17. Wijkcentrum De Tempel (B)
 18. Kristalkerk (A)
 19. Kristalkerk (B)
 20. Remonstrantse Kerk
 21. ---
 22. MFA 't Berflo
 23. Nivoncentrum Hengelo (A)
 24. Nivoncentrum Hengelo (B)
 25. ROC van Twente (A)
 26. Buurtcentrum 't Lansink (A)
 27. Buurtcentrum 't Lansink (B)
 28. ---
 29. Kantine Sportvereniging TVO
 30. ROC van Twente (B)
 31. Gymlokaal Breemarsweg 481 A (A)
 32. Gymlokaal Breemarsweg 481 A (B)
 33. Gymlokaal Klaas de Rookstraat 61
 34. ---
 35. Thaborkerk
 36. Wijkcentrum Kulturhus Hasselo (A)
 37. Gymlokaal Cruys Voorberghstraat 105 (A)
 38. Gymlokaal Cruys Voorberghstraat 105 (B)
 39. Wijkcentrum Kulturhus Hasselo (B)
 40. Sportpark Slangenbeek ATC '65
 41. Wijkcentrum Slangenbeek (A)
 42. Wijkcentrum Slangenbeek (B)
 43. Ontmoetingsruimte Bastion

Processen-verbaal vroegstembureaus 14 maart (model J)

141. Stadhuis Hengelo
142. Wijkcentrum De Hengelose Es
143. Wijkcentrum De Sterrentuin
144. Wijkcentrum De Tempel
145. MFA 't Berflo
146. Buurtcentrum 't Lansink
147. Wijkcentrum Kulturhus Hasselo
148. Wijkcentrum Slangenbeek

Processen-verbaal vroegstembureaus 15 maart (model J)

151. Stadhuis Hengelo
152. Wijkcentrum De Hengelose Es
153. Wijkcentrum De Sterrentuin
154. Wijkcentrum De Tempel
155. MFA 't Berflo
156. Buurtcentrum 't Lansink
157. Wijkcentrum Kulturhus Hasselo
158. Wijkcentrum Slangenbeek

Proces-verbaal gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen (model K-1)

De vroegstembureaus mochten op 14 en 15 maart nog geen stemmen tellen. Het gemeentelijk stembureau (GSB) voor vervroegd stemmen heeft deze stemmen geteld. Dat gebeurde tijdens een openbare zitting in het stadhuis op woensdag 16 maart. Hieronder vindt u het proces-verbaal van het GSB voor vervroegd stemmen, inclusief de bijlagen (uitkomsten per stembureau voor vervroegd stemmen).

Model K-1 Proces-verbaal gemeentelijk stembureau (GSB) voor vervroegd stemmen

Bijlagen proces-verbaal GSB (model K-1) per stembureau:

141. Stadhuis Hengelo
142. Wijkcentrum De Hengelose Es
143. Wijkcentrum De Sterrentuin
144. Wijkcentrum De Tempel
145. MFA 't Berflo
146. Buurtcentrum 't Lansink
147. Wijkcentrum Kulturhus Hasselo
148. Wijkcentrum Slangenbeek
151. Stadhuis Hengelo
152. Wijkcentrum De Hengelose Es
153. Wijkcentrum De Sterrentuin
154. Wijkcentrum De Tempel
155. MFA 't Berflo
156. Buurtcentrum 't Lansink
157. Wijkcentrum Kulturhus Hasselo
158. Wijkcentrum Slangenbeek

Mogelijkheid tot inzage

De processen-verbaal liggen ook ter inzage bij de balies op het Publieksplein. Inzage is mogelijk (tijdens de openingstijden) van vrijdag 18 maart tot en met woensdag 30 maart.

Verslag controletelling en verslag controle zetelverdeling

Na invoer van de resultaten van de stembureaus in de verkiezingssoftware OSV is een controletelling gedaan. Aan de hand van een steekproef van drie partijen (lijsten) is gecontroleerd of de stemaantallen die de stembureaus voor die partijen hebben vastgesteld overeenkomen met de aantallen die zijn opgeteld in OSV. In de gemeente Hengelo zijn geen verschillen geconstateerd tussen de optellingen in OSV en de controletellingen (zie verslag controletelling). 

Ook de berekening van de zetelverdeling door OSV is gecontroleerd aan de hand van een spreadsheet van de Kiesraad. Ook hier zijn geen verschillen geconstateerd tussen de zetelverdeling zoals opgenomen in proces-verbaal P22-2 (aangemaakt in OSV) en de zetelverdeling volgens de spreadsheet (zie verslag controle zetelverdeling).

De verkiezingssoftware heeft dus goed gefunctioneerd.

In model N-11(vaststelling aantal stemmen in gemeente) vindt u de stemtotalen van de gemeente Hengelo. Dat zijn alle in Hengelo uitgebrachte stemmen en de verdeling van die stemmen over de partijen en kandidaten.

Een bestand met de tellingen van alle Hengelose stembureaus is ook beschikbaar in csv-formaat.

Uitslag per stembureau

De processen-verbaal van alle stembureaus die in Hengelo waren ingesteld, vindt u hieronder. Het gaat in totaal om 57 stembureaus: 8 vroegstembureaus op maandag 15 maart, 8 vroegstembureaus op dinsdag 16 maart, 40 stembureaus op woensdag 17 maart en een briefstembureau.   

Processen-verbaal stembureaus 17 maart

De stembureaus 21, 28 en 34 deden op 17 maart niet mee (aangegeven met ---).

  1. Stadhuis Hengelo
  2. Gereformeerde Kerk Morgenster
  3. Buurthuis Weidedorp - Woolderes (A)
  4. Buurthuis Weidedorp - Woolderes (B)
  5. Mor Auginkerk Hengelo
  6. Wijkcentrum De Hengelose Es (A)
  7. Wijkcentrum De Hengelose Es (B)
  8. Ontmoetingsruimte Thiemsbrug
  9. Thuiszorgorganisatie Oriant Zorg
  10. Wijkcentrum De Sterrentuin (A)
  11. Wijkcentrum De Sterrentuin (B)
  12. Bibliotheek Hengelo Stad
  13. Baptistengemeente Hengelo (A)
  14. Baptistengemeente Hengelo (B)
  15. Denksportcentrum Hengelo
  16. Wijkcentrum De Tempel (A)
  17. Wijkcentrum De Tempel (B)
  18. Kristalkerk (A)
  19. Kristalkerk (B)
  20. Remonstrantse Kerk
  21. ---
  22. MFA 't Berflo
  23. Nivoncentrum Hengelo (A)
  24. Nivoncentrum Hengelo (B)
  25. ROC van Twente (A)
  26. Buurtcentrum 't Lansink (A)
  27. Buurtcentrum 't Lansink (B)
  28. ---
  29. Kantine Sportvereniging TVO
  30. ROC van Twente (B)
  31. Ontmoetingsruimte Het Vertierkwartier (A)
  32. Ontmoetingsruimte Het Vertierkwartier (B)
  33. Gymlokaal Daltonschool 't Schöppert
  34. ---
  35. Thaborkerk
  36. Wijkcentrum Kulturhus Hasselo (A)
  37. Gymlokaal Basisschool De Borgh (A)
  38. Gymlokaal Basisschool De Borgh (B)
  39. Wijkcentrum Kulturhus Hasselo (A)
  40. Sportpark Slangenbeek ATC '65
  41. Wijkcentrum Slangenbeek (A)
  42. Wijkcentrum Slangenbeek (B)
  43. Ontmoetingsruimte Bastion

Processen-verbaal vroegstembureaus 15 maart

151. Stadhuis
152. Wijkcentrum De Hengelose Es
153. Wijkcentrum De Sterrentuin
154. Wijkcentrum De Tempel
155. MFA 't Berflo
156. Buurtcentrum 't Lansink
157. Wijkcentrum Kulturhus Hasselo
158. Wijkcentrum Slangenbeek

Processen-verbaal vroegstembureaus 16 maart

161. Stadhuis Hengelo
162. Wijkcentrum De Hengelose Es
163. Wijkcentrum De Sterrentuin
164. Wijkcentrum De Tempel
165. MFA 't Berflo
166. Buurtcentrum 't Lansink
167. Wijkcentrum Kulturhus Hasselo
168. Wijkcentrum Slangenbeek

Proces-verbaal briefstembureau (171)

Mogelijkheid tot inzage

De processen-verbaal liggen ook ter inzage bij de balies op het Publieksplein. Inzage is mogelijk (tijdens de openingstijden) van maandag 22 maart 12.00 uur tot en met vrijdag 26 maart 12.00 uur.

Publieksplein (Stadhuis)
Burgemeester van der Dussenplein 1, 7551 EB Hengelo

 • maandag van 8.30 tot 16.30 uur
 • dinsdag van 8.30 tot 20.00 uur (na 16.30 uur alleen op afspraak)
 • woensdag van 8.30 tot 16.30 uur
 • donderdag van 8.30 tot 20.00 uur (na 16.30 uur alleen op afspraak)
 • vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefoon: 14 074
Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu