Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Verkiezingsuitslagen

Bekijk hier hoe Hengelo heeft gestemd.

Hieronder vindt u alle Hengelose uitslagen van de:

 • Verkiezingen Provinciale Staten Overijssel op 15 maart 2023
 • Verkiezingen Waterschap Vechtstromen op 15 maart 2023
 • Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022
 • Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021

In het proces-verbaal van het Gemeentelijk Stembureau (model Na 31-1) vindt u de stemtotalen van de gemeente Hengelo. Dat zijn alle in Hengelo uitgebrachte stemmen en de verdeling van die stemmen over de partijen en kandidaten.

Een bestand met de tellingen van alle Hengelose stembureaus is ook beschikbaar in csv-formaat.

Uitslag per stembureau

De processen-verbaal van alle stembureaus die in Hengelo waren ingesteld, vindt u hieronder. Het gaat in totaal om 40 stembureaus.   

Processen-verbaal stembureaus 15 maart

De stembureaus 21, 28 en 34 deden op 15 maart niet mee (aangegeven met ---).

 1. Stadhuis Hengelo
 2. Gereformeerde Kerk Morgenster
 3. Wijkhuys Weidedorp (A)
 4. Wijkhuys Weidedorp - Woolderes (B)
 5. Voormalige basisschool De Hunenborg (A)
 6. Wijkcentrum De Hengelose Es (A)
 7. Wijkcentrum De Hengelose Es (B)
 8. De Thiemshof
 9. Voormalige basischool De Hunenborg (B)
 10. Wijkcentrum De Sterrentuin (A)
 11. Wijkcentrum De Sterrentuin (B)
 12. Bibliotheek Hengelo Stad
 13. Baptistengemeente Hengelo (A)
 14. Baptistengemeente Hengelo (B)
 15. Denksportcentrum Hengelo
 16. Wijkcentrum De Tempel (A)
 17. Wijkcentrum De Tempel (B)
 18. Kristalkerk (A)
 19. Kristalkerk (B)
 20. Remonstrantse Gemeente Twente
 21. ---
 22. MFA 't Berflo
 23. Nivoncentrum Hengelo (A)
 24. Nivoncentrum Hengelo (B)
 25. ROC van Twente (A)
 26. Wijkcentrum 't Lansink (A)
 27. Wijkcentrum 't Lansink (B)
 28. ---
 29. Kantine Sportvereniging TVO
 30. ROC van Twente (B)
 31. Wijkhuys Nijverheid
 32. Stichting Wijkracht
 33. School 't Schöppert en De Schothorst
 34. ---
 35. Thaborkerk
 36. Wijkcentrum Kulturhus Hasselo
 37. Voormalige basisschool De Borgh (A)
 38. Voormalige basisschool De Borgh (B)
 39. Wijkhuys Hasselo
 40. Sportpark Slangenbeek ATC '65
 41. Wijkcentrum Slangenbeek (A)
 42. Wijkcentrum Slangenbeek (B)
 43. Ontmoetingsruimte Bastion

Mogelijkheid tot inzage

De processen-verbaal van de Provinciale Statenverkiezingen liggen ook ter inzage bij de balies op het Publieksplein. Inzage is mogelijk (tijdens de openingstijden) van maandag 20 maart tot en met woensdag 29 maart.

Verslag controletelling

Na invoer van de resultaten van de stembureaus in de verkiezingssoftware OSV is een controletelling gedaan. Aan de hand van een steekproef van drie partijen (lijsten) is gecontroleerd of de stemaantallen die de stembureaus voor die partijen hebben vastgesteld overeenkomen met de aantallen die zijn opgeteld in OSV. In de gemeente Hengelo zijn geen verschillen geconstateerd tussen de optellingen in OSV en de controletellingen (zie verslag controletelling).

Melden van fouten in processen-verbaal

Bij het centraal stembureau in Zwolle kunnen kiezers melding maken van een fout in het proces-verbaal. Op de website van de gemeente Zwolle vindt u hiervoor een meldingsformulier. Het centraal stembureau moet uw melding uiterlijk dinsdag 21 maart om 17.00 uur hebben ontvangen.

In het proces-verbaal van het Gemeentelijk Stembureau (model Na 31-1) vindt u de stemtotalen van de gemeente Hengelo. Dat zijn alle in Hengelo uitgebrachte stemmen en de verdeling van die stemmen over de partijen en kandidaten.

Een bestand met de tellingen van alle Hengelose stembureaus is ook beschikbaar in csv-formaat.

Processen-verbaal stembureaus 15 maart

De stembureaus 21, 28 en 34 deden op 15 maart niet mee (aangegeven met ---).

 1. Stadhuis Hengelo
 2. Gereformeerde Kerk Morgenster
 3. Wijkhuys Weidedorp (A)
 4. Wijkhuys Weidedorp - Woolderes (B)
 5. Voormalige basisschool De Hunenborg
 6. Wijkcentrum De Hengelose Es (A)
 7. Wijkcentrum De Hengelose Es (B)
 8. De Thiemshof
 9. Voormalige basischool De Hunenborg (B)
 10. Wijkcentrum De Sterrentuin (A)
 11. Wijkcentrum De Sterrentuin (B)
 12. Bibliotheek Hengelo Stad
 13. Baptistengemeente Hengelo (A)
 14. Baptistengemeente Hengelo (B)
 15. Denksportcentrum Hengelo
 16. Wijkcentrum De Tempel (A)
 17. Wijkcentrum De Tempel (B)
 18. Kristalkerk (A)
 19. Kristalkerk (B)
 20. Remonstrantse Gemeente Twente
 21. ---
 22. MFA 't Berflo
 23. Nivoncentrum Hengelo (A)
 24. Nivoncentrum Hengelo (B)
 25. ROC van Twente (A)
 26. Wijkcentrum 't Lansink (A)
 27. Wijkcentrum 't Lansink (B)
 28. ---
 29. Kantine Sportvereniging TVO
 30. ROC van Twente (B)
 31. Wijkhuys Nijverheid
 32. Stichting Wijkracht
 33. School 't Schöppert en De Schothorst
 34. ---
 35. Thaborkerk
 36. Wijkcentrum Kulturhus Hasselo
 37. Voormalige basisschool De Borgh (A)
 38. Voormalige basisschool De Borgh (B)
 39. Wijkhuys Hasselo
 40. Sportpark Slangenbeek ATC '65
 41. Wijkcentrum Slangenbeek (A)
 42. Wijkcentrum Slangenbeek (B)
 43. Ontmoetingsruimte Bastion

Mogelijkheid tot inzage

De processen-verbaal van de waterschapsverkiezingen liggen ook ter inzage bij de balies op het Publieksplein. Inzage is mogelijk (tijdens de openingstijden) van maandag 20 maart tot en met maandag 27 maart.

Verslag controletelling

Na invoer van de resultaten van de stembureaus in de verkiezingssoftware OSV is een controletelling gedaan. Aan de hand van een steekproef van drie partijen (lijsten) is gecontroleerd of de stemaantallen die de stembureaus voor die partijen hebben vastgesteld overeenkomen met de aantallen die zijn opgeteld in OSV. In de gemeente Hengelo zijn geen verschillen geconstateerd tussen de optellingen in OSV en de controletellingen (zie verslag controletelling). 

Melden van fouten in processen-verbaal

Bij het centraal stembureau in Almelo kunnen kiezers melding maken van een fout in het proces-verbaal. Op de website van Waterschap Vechtstromen vindt u hiervoor een meldingsformulier. Het centraal stembureau moet uw melding uiterlijk dinsdag 21 maart om 11.00 uur hebben ontvangen.

In proces-verbaal N-11(vaststelling aantal stemmen in gemeente) vindt u de stemtotalen van de gemeente Hengelo. Dat zijn alle in Hengelo uitgebrachte stemmen en de verdeling van die stemmen over de partijen en kandidaten.

In proces-verbaal P 22-2 (verkiezingsuitslag) vindt u naast de stemtotalen ook de zetelverdeling en de verdeling van de zetels over de kandidaten.

Een bestand met de tellingen van alle Hengelose stembureaus is ook beschikbaar in csv-formaat.

Uitslag per stembureau

De processen-verbaal van alle stembureaus die in Hengelo waren ingesteld, vindt u hieronder. Het gaat in totaal om 56 stembureaus: 8 vroegstembureaus op maandag 14 maart, 8 vroegstembureaus op dinsdag 15 maart en 40 stembureaus op woensdag 16 maart. De vroegstembureaus mochten op de zittingsdag nog geen stemmen tellen. De uitslag van de vroegstembureaus vindt u daarom in het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen.

Processen-verbaal stembureaus 16 maart (model N10)

De stembureaus 21, 28 en 34 deden op 16 maart niet mee (aangegeven met ---).

 1. Stadhuis Hengelo
 2. Gereformeerde Kerk Morgenster
 3. Suroyo TV (A)
 4. Suroyo TV (B)
 5. Mor Auginkerk Hengelo
 6. Wijkcentrum De Hengelose Es (A)
 7. Wijkcentrum De Hengelose Es (B)
 8. Fiora Zorg
 9. Thuiszorgorganisatie Oriant Zorg
 10. Wijkcentrum De Sterrentuin (A)
 11. Wijkcentrum De Sterrentuin (B)
 12. Bibliotheek Hengelo Stad
 13. Baptistengemeente Hengelo (A)
 14. Baptistengemeente Hengelo (B)
 15. Denksportcentrum Hengelo
 16. Wijkcentrum De Tempel (A)
 17. Wijkcentrum De Tempel (B)
 18. Kristalkerk (A)
 19. Kristalkerk (B)
 20. Remonstrantse Kerk
 21. ---
 22. MFA 't Berflo
 23. Nivoncentrum Hengelo (A)
 24. Nivoncentrum Hengelo (B)
 25. ROC van Twente (A)
 26. Buurtcentrum 't Lansink (A)
 27. Buurtcentrum 't Lansink (B)
 28. ---
 29. Kantine Sportvereniging TVO
 30. ROC van Twente (B)
 31. Gymlokaal Breemarsweg 481 A (A)
 32. Gymlokaal Breemarsweg 481 A (B)
 33. Gymlokaal Klaas de Rookstraat 61
 34. ---
 35. Thaborkerk
 36. Wijkcentrum Kulturhus Hasselo (A)
 37. Gymlokaal Cruys Voorberghstraat 105 (A)
 38. Gymlokaal Cruys Voorberghstraat 105 (B)
 39. Wijkcentrum Kulturhus Hasselo (B)
 40. Sportpark Slangenbeek ATC '65
 41. Wijkcentrum Slangenbeek (A)
 42. Wijkcentrum Slangenbeek (B)
 43. Ontmoetingsruimte Bastion

Processen-verbaal vroegstembureaus 14 maart (model J)

141. Stadhuis Hengelo
142. Wijkcentrum De Hengelose Es
143. Wijkcentrum De Sterrentuin
144. Wijkcentrum De Tempel
145. MFA 't Berflo
146. Buurtcentrum 't Lansink
147. Wijkcentrum Kulturhus Hasselo
148. Wijkcentrum Slangenbeek

Processen-verbaal vroegstembureaus 15 maart (model J)

151. Stadhuis Hengelo
152. Wijkcentrum De Hengelose Es
153. Wijkcentrum De Sterrentuin
154. Wijkcentrum De Tempel
155. MFA 't Berflo
156. Buurtcentrum 't Lansink
157. Wijkcentrum Kulturhus Hasselo
158. Wijkcentrum Slangenbeek

Proces-verbaal gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen (model K-1)

De vroegstembureaus mochten op 14 en 15 maart nog geen stemmen tellen. Het gemeentelijk stembureau (GSB) voor vervroegd stemmen heeft deze stemmen geteld. Dat gebeurde tijdens een openbare zitting in het stadhuis op woensdag 16 maart. Hieronder vindt u het proces-verbaal van het GSB voor vervroegd stemmen, inclusief de bijlagen (uitkomsten per stembureau voor vervroegd stemmen).

Model K-1 Proces-verbaal gemeentelijk stembureau (GSB) voor vervroegd stemmen

Bijlagen proces-verbaal GSB (model K-1) per stembureau:

141. Stadhuis Hengelo
142. Wijkcentrum De Hengelose Es
143. Wijkcentrum De Sterrentuin
144. Wijkcentrum De Tempel
145. MFA 't Berflo
146. Buurtcentrum 't Lansink
147. Wijkcentrum Kulturhus Hasselo
148. Wijkcentrum Slangenbeek
151. Stadhuis Hengelo
152. Wijkcentrum De Hengelose Es
153. Wijkcentrum De Sterrentuin
154. Wijkcentrum De Tempel
155. MFA 't Berflo
156. Buurtcentrum 't Lansink
157. Wijkcentrum Kulturhus Hasselo
158. Wijkcentrum Slangenbeek

Mogelijkheid tot inzage

De processen-verbaal liggen ook ter inzage bij de balies op het Publieksplein. Inzage is mogelijk (tijdens de openingstijden) van vrijdag 18 maart tot en met woensdag 30 maart.

Verslag controletelling en verslag controle zetelverdeling

Na invoer van de resultaten van de stembureaus in de verkiezingssoftware OSV is een controletelling gedaan. Aan de hand van een steekproef van drie partijen (lijsten) is gecontroleerd of de stemaantallen die de stembureaus voor die partijen hebben vastgesteld overeenkomen met de aantallen die zijn opgeteld in OSV. In de gemeente Hengelo zijn geen verschillen geconstateerd tussen de optellingen in OSV en de controletellingen (zie verslag controletelling). 

Ook de berekening van de zetelverdeling door OSV is gecontroleerd aan de hand van een spreadsheet van de Kiesraad. Ook hier zijn geen verschillen geconstateerd tussen de zetelverdeling zoals opgenomen in proces-verbaal P22-2 (aangemaakt in OSV) en de zetelverdeling volgens de spreadsheet (zie verslag controle zetelverdeling).

De verkiezingssoftware heeft dus goed gefunctioneerd.

In model N-11(vaststelling aantal stemmen in gemeente) vindt u de stemtotalen van de gemeente Hengelo. Dat zijn alle in Hengelo uitgebrachte stemmen en de verdeling van die stemmen over de partijen en kandidaten.

Een bestand met de tellingen van alle Hengelose stembureaus is ook beschikbaar in csv-formaat.

Uitslag per stembureau

De processen-verbaal van alle stembureaus die in Hengelo waren ingesteld, vindt u hieronder. Het gaat in totaal om 57 stembureaus: 8 vroegstembureaus op maandag 15 maart, 8 vroegstembureaus op dinsdag 16 maart, 40 stembureaus op woensdag 17 maart en een briefstembureau.   

Processen-verbaal stembureaus 17 maart

De stembureaus 21, 28 en 34 deden op 17 maart niet mee (aangegeven met ---).

  1. Stadhuis Hengelo
  2. Gereformeerde Kerk Morgenster
  3. Buurthuis Weidedorp - Woolderes (A)
  4. Buurthuis Weidedorp - Woolderes (B)
  5. Mor Auginkerk Hengelo
  6. Wijkcentrum De Hengelose Es (A)
  7. Wijkcentrum De Hengelose Es (B)
  8. Ontmoetingsruimte Thiemsbrug
  9. Thuiszorgorganisatie Oriant Zorg
  10. Wijkcentrum De Sterrentuin (A)
  11. Wijkcentrum De Sterrentuin (B)
  12. Bibliotheek Hengelo Stad
  13. Baptistengemeente Hengelo (A)
  14. Baptistengemeente Hengelo (B)
  15. Denksportcentrum Hengelo
  16. Wijkcentrum De Tempel (A)
  17. Wijkcentrum De Tempel (B)
  18. Kristalkerk (A)
  19. Kristalkerk (B)
  20. Remonstrantse Kerk
  21. ---
  22. MFA 't Berflo
  23. Nivoncentrum Hengelo (A)
  24. Nivoncentrum Hengelo (B)
  25. ROC van Twente (A)
  26. Buurtcentrum 't Lansink (A)
  27. Buurtcentrum 't Lansink (B)
  28. ---
  29. Kantine Sportvereniging TVO
  30. ROC van Twente (B)
  31. Ontmoetingsruimte Het Vertierkwartier (A)
  32. Ontmoetingsruimte Het Vertierkwartier (B)
  33. Gymlokaal Daltonschool 't Schöppert
  34. ---
  35. Thaborkerk
  36. Wijkcentrum Kulturhus Hasselo (A)
  37. Gymlokaal Basisschool De Borgh (A)
  38. Gymlokaal Basisschool De Borgh (B)
  39. Wijkcentrum Kulturhus Hasselo (A)
  40. Sportpark Slangenbeek ATC '65
  41. Wijkcentrum Slangenbeek (A)
  42. Wijkcentrum Slangenbeek (B)
  43. Ontmoetingsruimte Bastion

Processen-verbaal vroegstembureaus 15 maart

151. Stadhuis
152. Wijkcentrum De Hengelose Es
153. Wijkcentrum De Sterrentuin
154. Wijkcentrum De Tempel
155. MFA 't Berflo
156. Buurtcentrum 't Lansink
157. Wijkcentrum Kulturhus Hasselo
158. Wijkcentrum Slangenbeek

Processen-verbaal vroegstembureaus 16 maart

161. Stadhuis Hengelo
162. Wijkcentrum De Hengelose Es
163. Wijkcentrum De Sterrentuin
164. Wijkcentrum De Tempel
165. MFA 't Berflo
166. Buurtcentrum 't Lansink
167. Wijkcentrum Kulturhus Hasselo
168. Wijkcentrum Slangenbeek

Proces-verbaal briefstembureau (171)

Mogelijkheid tot inzage

De processen-verbaal liggen ook ter inzage bij de balies op het Publieksplein. Inzage is mogelijk (tijdens de openingstijden) van maandag 22 maart 12.00 uur tot en met vrijdag 26 maart 12.00 uur.

Publieksplein (Stadhuis)
Burgemeester van der Dussenplein 1, 7551 EB Hengelo

 • maandag van 8.30 tot 16.30 uur
 • dinsdag van 8.30 tot 20.00 uur (na 16.30 uur alleen op afspraak)
 • woensdag van 8.30 tot 16.30 uur
 • donderdag van 8.30 tot 20.00 uur (na 16.30 uur alleen op afspraak)
 • vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefoon: 14 074
Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu