Politieke Markt B op 30-3-2021

Locatie Digitale vergadering via YouTube.com/gemeenteHengeloOV
Datum/tijd 30 mrt 2021 19:15 - 22:30
Bestuursorgaan Politieke Markt B

Het voorlopig ontwerp Regionale Energiestrategie (RES) Twente 1.0 is een tussenproduct op weg naar het definitieve ontwerp RES Twente 1.0. Het is een coproductie van alle betrokken partners. Hierin is op hoofdlijnen opgenomen hoe richting 2030 in Twente de juiste koers kunnen varen om de helft van het huidig elektriciteitsverbruik op te wekken met wind- en zonne-energie en gebouwen aardgasvrij te verwarmen. Het voorlopig ontwerp is een belangrijke tussenstap om reacties te verzamelen van raadsleden, statenleden, maar ook de regionale stakeholders vanuit bijvoorbeeld duurzaamheid, natuur & landschap, landbouw & leefbaarheid en toerisme.

Behandeld, agenderen bespreekstuk Raad

Voorzitter: Vincent Mulder, Griffier: Gerrit-Jan Eeftink. Sprekers namens de fracties: Anoesjka Kemperink (Pro Hengelo), Sander Janssen (VVD), Hugo Koetsveld (SP), Ron Wesseling (CDA), Rik Oude Munnink (D66), Han Daals (BurgerBelangen), Roel Jaarsma (Lokaal Hengelo), Jan Evers (GroenLinks), Gerard Kemna (PvdA), Jeannet Nijhof (PVV), Susanne van den Beukel (ChristenUnie). Namens het college is wethouder Bruggink aanwezig.

Ter beeldvorming besproken

Voorzitter: Vincent Mulder, Griffier: Gerrit-Jan Eeftink. Sprekers namens de fracties: Frank Peters (Lokaal Hengelo), Brigiet Schoemaker (VVD), Gerard Vennegoor (SP), Marcel Elferink (CDA), Sebastiaan van der Pal (D66), Seviye van Wier (Lokaal Hengelo), Agnes Booijink (GroenLinks), Imdat Yikilmaz (PvdA), Christiaan Benerink (PVV), Herbert Capelle. Namens het college is wethouder Gerrits aanwezig. Overige aanwezigen: Dhr Eijkelkamp is aanwezig namens het onderzoeksbureau DTNP en mevr. Susan Meijer van de gemeente Hengelo als ambtelijke ondersteuning.