Bekendmakingen

Bekendmakingen

Jaarlijks neemt de gemeente Hengelo duizenden besluiten die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt. Bijvoorbeeld over een nieuw bestemmingsplan, een vergunning voor een evenement of als uw buurman een boom wil kappen of zijn huis wil verbouwen. Ook verordeningen vallen onder deze besluiten. In een verordening staan de regels waaraan inwoners en bedrijven in de stad zich moeten houden. De aanvragen en de besluiten die de gemeente hierover neemt, zijn te vinden op verschillende plekken. Op deze pagina ziet u wat u waar kunt bekijken.

Concept Marktreglement gemeente Hengelo 2019

Het college van B en W heeft op 29 oktober 2019 het concept Marktreglement Hengelo 2019 vastgesteld. Hierin staan beleidsregels over o.a. de aanvraag en toekenning van standplaatsen op de warenmarkt, alsook de plek en tijden van de warenmarkt. Deze beleidsregels vloeien voort uit de geactualiseerde Marktverordening 2019, die op 17 september 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld. Hierin is o.a. bepaald dat voor het innemen van een standplaats op de warenmarkt een vergunning is vereist. En dat vaste standplaatsvergunningen voor de warenmarkt niet meer voor onbepaalde tijd verleend worden, maar voor de duur van 10 jaar.

Inzien en zienswijzen

U kunt het concept Marktreglement Hengelo 2019 van 6 november tot en met 17 december 2019 inzien. Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college van B en W. Voor meer informatie of het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met Peter Schutte via 14074. Als er geen zienswijzen worden ingediend, worden de beleidsregels vastgesteld.

Vergunningen

Wil uw buurman een boom kappen of een evenement organiseren? Dan moet hij daarvoor een omgevingsvergunning of evenementenvergunning aanvragen. Deze vergunningen worden gepubliceerd op overheid.nl. Bekijk welke vergunningen de afgelopen tijd zijn aangevraagd en verleend in Hengelo.
U kunt ook op kaart bekijken welk vergunningen de afgelopen 8 weken zijn aangevraagd. Op deze kaart worden bekendmakingen van aangevraagde vergunningen van de afgelopen 8 weken getoond. Dit zijn bijvoorbeeld bouwvergunningen, kapvergunningen of besluiten over bestemmingsplannen.

Verordeningen

In een verordening staan de regels waaraan inwoners en bedrijven in de stad zich moeten houden. Bijvoorbeeld regels over tot hoe laat de winkels open mogen zijn, hoeveel belasting u betaalt of hoe we in Hengelo omgaan met parkeren.

U kunt de hengelose regelgeving op www.overheid.nl doorzoeken. 

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van wat er in uw omgeving gebeurt?
Meld u dan aan voor de e-mailservice. U ontvangt dan automatisch een e-mail met de voor u interessante bekendmakingen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?