Eikenprocessierups

We krijgen momenteel veel meldingen binnen van de eikenprocessierups. De brandhaartjes van deze rups veroorzaken klachten bij mens en dier. Op dit moment wordt met man en macht gewerkt om op zoveel mogelijk plekken de overlast te beperken. We zetten daar extra geld en extra menskracht op in.

Net als in de rest van Twente en Nederland zien en merken we echter dat het aantal rupsen en nesten ten opzicht van vorig jaar explosief is gestegen. En ook zien we nieuwe nesten verschijnen op plekken waar ze eerder zijn verwijderd. Hierdoor kunnen we de rups niet overal even snel bestrijden als we zouden willen.

We kunnen op dit moment helaas dus niet voorkomen dat u mogelijk overlast ervaart van de rups in uw buurt. We gaan door met de huidige inzet, waarbij vier specialistische teams dagelijks bezig zijn om de plekken met een hoog risico te bestrijden. Op deze pagina leest u de meest recente informatie daarover.

Meld alleen plekken met een hoog risico

Eikenprocessierupsen kunnen op veel verschillende plekken in Hengelo zitten. De gemeente kan niet alle nesten verwijderen. De bestrijding van de processierups heeft in de eerste plaats prioriteit op plaatsen waar veel mensen komen, zoals bij scholen, speelplekken, bushaltes, winkelcentra en verzorgingstehuizen. Hebt u een nest gezien op zo'n drukbezochte plek? Meld dat dan aan ons. Dit kan ook gemakkelijk via de BuitenBeter app. Bij hotspots (in totaal 1500 bomen) zijn de bomen behandeld met aaltjes. Dit is een biologische bestrijdingsmethode. Waar toch nesten ontstaan laten we ze bij hotspots wegzuigen en vernietigen. Ook komt om deze behandelde bomen een rood/wit lint te hangen met daarop: eikenprocessierups.

Afhandelen meldingen en bestrijding

Het afhandelen van een melding kan langer duren, op dit moment meer dan een week. Dit heeft te maken met de forse toename van het aantal meldingen en de beschikbare middelen en capaciteit voor de bestrijding van de rups. Hengelo telt ongeveer 15.000 eiken. Vier teams van externe bedrijven zijn dagelijks bezig met het wegzuigen van de eikenprocessierups op plekken waar er sprake is van overlast.

We kunnen de rups zelf niet bestrijden, daar is een gespecialiseerd bedrijf voor nodig. We huren dus extern in. Er is een beperkt aanbod in het aantal gespecialiseerde bedrijven en zij worden ook door andere gemeenten en particulieren ingehuurd. Dus daardoor kunnen we de rups niet direct op alle hotspots verwijderen. Ook komt het helaas voor dat op eiken waar nesten zijn geruimd de rupsen weer terugkeren.

Meldingen BuitenBeter App

Hebt u een melding gedaan via de BuitenBeter App? Gildebor, het bedrijf dat in Hengelo verantwoordelijk is voor de bestrijding van de eikenprocessierups, bekijkt alle meldingen die binnenkomen. Alle meldingen worden door Gildebor uitgelezen en vervolgens meegenomen in een planning voor de bestrijding. Daarmee komt uw melding in de App op ‘afgehandeld’ te staan. Dit kan verwarrend zijn, omdat er nog geen bestrijding heeft plaatsgevonden. Helaas kunnen wij dit zelf technisch niet anders inrichten, omdat de BuitenBeterApp een landelijk systeem is.

Preventieve maatregelen

Ook gaan we bezig met een actieplan voor volgend jaar om de overlast dan zoveel mogelijk te beperken. Daarbij nemen we ook de ervaring van dit jaar mee. We hebben dit voorjaar 1500 eiken preventief behandeld met aaltjes. Daar waar de behandeling op het juiste moment is uitgevoerd, zien we nu veel minder rupsen.

Nest in boom op eigen terrein

Voor eikenprocessierupsen op uw eigen terrein komt de gemeente niet. Als u in uw eigen tuin eikenprocessierupsen heeft, ga dan niet zelf de rupsen bestrijden, maar huur daarvoor een deskundig bedrijf in.

Voorkom problemen

We vragen u om ook zelf waakzaam te zijn, om voor uzelf het risico op klachten zoveel als mogelijk te beperken.

  • Bent u in een gebied met veel eikenbomen? Bedek dan uw armen, benen en hals, en draag een (zonne)bril. 
  • Ga niet op de grond zitten in de buurt van eikenbomen. Voorkom contact met rupsen, haren en nesten.
  • Houd afstand. En leer dat ook aan uw kinderen.  
  • Houd uw hond uit de buurt van rupsen en oude nesten. En laat uw hond liever niet snuffelen onder een eikenboom.  
  • Ga niet zelf rupsen bestrijden! Dit brengt teveel risico’s met zich mee. Een rups die ‘schrikt’, kan zijn brandhaartjes afschieten, waardoor ze juist verspreid worden. Laat nesten in uw tuin verwijderen door een gespecialiseerd bedrijf.

Hebt u toch klachten?

De meest voorkomende klachten zijn te herkennen aan jeukende rode plekjes of uitslag op de huid. Deze klachten verdwijnen meestal na enkele dagen, tot een week.
Probeer niet te krabben, maar volg de volgende aanwijzingen op:

  • Gebruik plakband (of schilderstape) om de haren van de huid te halen. Doe dit meteen nadat u met de haren in contact bent gekomen.
  • Spoel de aangedane plekken af met heel warm water. Dat lijkt tegenstrijdig, maar het werkt.
  • Bij jeuk kunt u een zalf of gel gebruiken waar menthol en/of aloe vera in zit.Ook aftersun met aloe vera schijnt goed te werken.
  • De brandhaartjes zijn lastig te verwijderen uit kleding. Het beste is om deze kleding goed te wassen. Liefst op 60ºC.
  • Zijn de klachten ernstiger, overleg dan met de huisarts.

Klik hier voor meer informatie over de eikenprocessierups

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?