Informatiebijeenkomst Klimaatatlas Hengelo en Klimaat-risico-spel

Op dinsdag 19 november organiseert de gemeente Hengelo een interactieve avond over het veranderende klimaat. We moeten ons samen voorbereiden op extreme weersomstandigheden. Dit vraagt om inzet van iedereen.

Het klimaat verandert, daardoor komen steeds vaker extreme weersomstandigheden voor zoals droge zomers en grote hoeveelheden neerslag in één keer. Om goed voorbereid te zijn op deze toekomstige weersomstandigheden is er in Twente een klimaatatlas samengesteld door de Twentse gemeenten, het Waterschap Vechtstromen en provincie Overijssel. Op zaterdag 16 november wordt de Klimaatatlas Twente gelanceerd. Vanaf dat moment is deze te bekijken op de pagina klimaatatlas.

Deze atlas brengt de verwachte klimaateffecten voor 2050 op het gebied van wateroverlast, overstroming, droogte en hitte in kaart. De klimaatatlas maakt tot op perceel niveau de mogelijke effecten van klimaatverandering inzichtelijk. Het is belangrijk om dit goed in kaart te brengen omdat dan duidelijk wordt waar het risico op overlast het grootst is.

Programma informatiebijeenkomst

Eerst wordt de Klimaatatlas Twente/Hengelo gepresenteerd. Vervolgens kan iedereen meedoen aan het Klimaat-risico-spel. Aan de hand van prikkelende vragen gaan de aanwezigen met leden van de gemeenteraad en andere Hengeloërs in gesprek over het veranderende klimaat, de risico’s voor onze stad, mogelijke oplossingen én prioriteiten.

Op basis van deze gesprekken wordt er een actieplan opgesteld waarin de gemeentes samen met de betrokkenen (inwoners, organisaties) afspreken welke knelpunten er aangepakt gaan worden en hoe de taken verdeeld worden.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?