Locaties ondergrondse containers ter inzage

Op 29 augustus 2017 heeft het college van B en W besloten om drie ontwerpplannen vrij te geven voor inspraak, die te maken hebben met afvalinzameling in Hengelo. Hier leest u meer over deze inzageprocedures. Van 6 september tot en met 17 oktober kan iedereen zijn of haar zienswijze kenbaar maken op de locaties voor ondergrondse containers. Deze locaties staan aangegeven in het zogenoemde ontwerp-Plaatsingsplan. Deze is ook te vinden op het Publieksplein van het stadskantoor. Let op: vergeet de zienswijze niet te ondertekenen met uw handtekening.

In het ontwerp-Plaatsingsplan staan de plekken aangegeven waar al ondergrondse containers zijn geplaatst, waar de gemeente nieuwe ondergrondse containers wil plaatsen en welke ondergrondse containers volgens het college kunnen verdwijnen. Ook al zijn de ondergrondse containers in uw wijk misschien al geplaatst, toch kunt u een zienswijze indienen. Een zienswijze is een mening over een specifieke containerlocatie. Hebt u al eerder een reactie gegeven op de locatie van een container? Bijvoorbeeld tijdens een inloopavond? Uw reactie is al meegenomen in het besluit of wordt nog meegenomen. U hoeft dus niet opnieuw een reactie in te dienen. Mensen die een reactie hebben gegeven op een containerlocatie, krijgen persoonlijk bericht over de manier waarop de gemeente omgaat met de reactie.

Inspraaktraject

De gemeente heeft deze plekken gekozen op basis van de reacties die Hengeloërs tijdens inloopbijeenkomsten hebben gegeven. Wethouder Marcel Elferink: ‘Ten opzichte van het eerste ontwerp, voorafgaand aan de inloopbijeenkomsten, behouden we tientallen containers extra, schuiven we iets met een aantal locaties en hebben we een aantal locaties toegevoegd. Dit betekent dat er ten opzichte van het eerste ontwerp duidelijk meer ondergrondse containers in de stad aanwezig zullen zijn dan eerst het plan was.’

Locaties

Het college van B en W heeft op 29 augustus 2017 het ontwerp-Plaatsingsplan verzamelcontainers voor zienswijze vrijgegeven. Het plaatsingsplan wijst concrete locaties aan waar afvalstromen kunnen worden aangeboden:

Inzien en zienswijzen

Iedereen kan het ontwerp-Plaatsingsplan verzamelcontainers van 6 september tot en met 17 oktober 2017 inzien. Ook kunt u het ontwerp gedurende deze periode inzien bij het Publieksplein in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Tijdens de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen mondeling of schriftelijk indienen bij het college van B en W onder vermelding van ‘Ontwerp Plaatsingsplan’ en het nummer van de verzamelcontainer waar de zienswijze betrekking op heeft. Let op: vergeet de zienswijze niet te ondertekenen.

Online kaarten

Omdat bovenstaande PDF's lastig leesbaar kunnen zijn, hebben we de eerste twee bestanden omgevormd tot gebruiksvriendelijke online kaarten:

Ontwerp Afvalstoffenverordening gemeente Hengelo

Het college van B en W heeft op 29 augustus 2017 het ontwerp Afvalstoffenverordening gemeente Hengelo voor inspraak vrijgegeven. De verordening dient het belang van de bescherming van het milieu, met inbegrip van een doelmatig afvalstoffenbeheer. Scheiden van afvalstromen begint bij huishoudens en bedrijven waar die afvalstoffen ontstaan. De verordening bevat regels over huishoudelijk afval, bedrijfsafval en afval in de openbare ruimte.

Inzien en zienswijzen

Iedereen kan de ontwerp-Afvalstoffenverordening van 6 september tot en met 17 oktober 2017 inzien. Ook kunt u het ontwerp gedurende deze periode inzien bij het Publieksplein in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Tijdens de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen indienen bij het college van B en W onder vermelding van ‘Ontwerp Afvalstoffenverordening’. Let op: vergeet de zienswijze niet te ondertekenen.

Ontwerp Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente Hengelo

Het college van B en W heeft op 29 augustus 2017 het ontwerp Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente Hengelo voor zienswijze vrijgegeven. In de ontwerp-Afvalstoffenverordening is bepaald dat het college bevoegd is nadere regels te stellen. Deze zijn uitgewerkt in het ontwerp Uitvoeringsbesluit, dat tegelijk met de Afvalstoffenverordening in werking treedt.

Inzien en zienswijzen

Iedereen kan het ontwerp-Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening van 6 september tot en met 17 oktober 2017 inzien. Ook kunt u het ontwerp gedurende deze periode inzien bij het Publieksplein in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Tijdens de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen indienen bij het college van B en W onder vermelding van ‘Ontwerp Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening’. Let op: vergeet de zienswijze niet te ondertekenen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie