Plaatsingsplan containers definitief

Op 10 juli heeft de Raad van State zijn laatste uitspraak gedaan in het omvangrijke dossier van ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’s) in Hengelo. Er zijn de afgelopen jaren 300 ondergrondse containers geplaatst of verplaatst in Hengelo om het zogenoemde ‘omgekeerd inzamelen’ mogelijk te maken. Mensen brengen met dit systeem zelf hun zak restafval naar een container in de buurt. Er was een plaatsingsplan nodig om al deze containers te plaatsen.

Het college van B&W heeft op 5 september 2017 het ontwerp plaatsingsplan vrijgegeven voor inspraak. In dit plan staan criteria die de gemeente gebruikt bij het plaatsen van een ondergrondse restafvalcontainer. Daarin zit een kaart waarop de plekken staan waar deze containers komen.

Ter inzage

Belanghebbenden konden in oktober 2017 zienswijzen indienen op het ontwerpbesluit en de plaats van de ondergrondse containers. Een zienswijze is een mening over de plek of de situatie van de ondergrondse containers. Veel van die zienswijzen waren al als reacties binnengekomen tijdens de ruim 20 inloopavonden in alle buurten van Hengelo die de gemeente en Twente Milieu in 2016 en 2017 organiseerden. De Raad van State bepaalde daarop in een voorlopige voorziening dat deze procedure te vrijblijvend was en dat er een officieel plaatsingsplan moest komen voor de ondergrondse containerlocaties. Dat heeft het college van B&W vervolgens gedaan.  

Laatste uitspraak Raad van State

De gemeente heeft alle binnengekomen zienswijzen tegen het plaatsingsplan verwerkt in een nota van antwoord; er zijn in totaal 301 zienswijzen ingediend. De gemeente heeft 94 zienswijzen toegewezen en naar aanleiding van de ingediende zienswijzen zijn 19 containerlocaties voor restafval aangepast. Voor 12 ondergrondse restafvalcontainers zochten omwonenden het hogerop bij de Raad van State. Daarin werd de gemeente al eerder 9 keer in het gelijk gesteld en in 2 zaken werd er geschikt. Vandaag heeft de Raad van State een uitspraak gedaan in de laatste zaak. De hoogste bestuursrechter oordeelde dat ‘het college van B&W een zelfstandige bevoegdheid heeft bij de plaatsing van ORAC’s en dat het daarbij beleidsruimte toekomt.’ Bovendien vindt de Raad van State een brengafstand van 250 meter aanvaardbaar. Daarnaast is in de uitspraak aangegeven dat het college van B&W ‘overeenkomstig het beleid heeft gehandeld en dat het beleid niet onredelijk wordt geacht.’

Plaatsingsplan 2019

In het najaar van 2019 stelt de gemeente een nieuw plaatsingsplan op. Het is een update van het plan uit 2017 met bijvoorbeeld containers bij nieuwbouwwoningen en verplaatste containers; het gaat naar verwachting om 10 ondergrondse restafvalcontainers. Het wordt op de gebruikelijke wijze ter inzage gelegd, waarna inwoners zienswijzen kunnen indienen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?