Stadscompliment De Nijverbij voor René ter Elst

Op vrijdag 13 september ontving de heer René ter Elst het Stadscompliment de Nijverbij uit handen van burgemeester Sander Schelberg. Dit gebeurde om 19.00 uur bij hem thuis. Daar vierde hij, samen met de bestuursleden, de jaarlijkse aftrap van het nieuwe Sinterklaasseizoen met een Sint BBQ.

De heer René ter Elst (62) is een van de drijvende krachten achter de organisatie van de Sinterklaasviering in Hengelo. Na meer dan 25 jaar heeft hij besloten om wat gas terug te nemen. Hij was 25 jaar penningmeester en woordvoerder van de Stichting Hengelo Sint Nicolaasstad. Ter Elst was verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting en had contacten hierover met Hengelo Promotie. Hij was de bedenker van het Huis van Sinterklaas naast de Lambertus Basiliek en was betrokken bij de bouw van de Sinterklaaswagens ten behoeve van de Sinterklaasintocht in Hengelo. Daarnaast was Ter Elst initiatiefnemer van de gouden Pepernoot, een aanmoedigingsprijs van € 500,- ten behoeve van een persoon of instelling die zich inzet voor kansarme kinderen. Verder zorgde hij jaarlijks voor een sponsor om de kosten te dekken.  

Ter Elst is werkzaam bij verzorgingshuis De Posten in Enschede en is daar vaak initiatiefnemer van bijzondere en extra activiteiten voor de bewoners. Verder is hij bestuurslid van een vogelvereniging waar hij zich bezighoudt met het organiseren van vogelshows en is actief in de evenementencommissie van Jeu de boules vereniging “de Zoaltboulers”.

René ter Elst zit niet stil en heeft zich gedurende vele jaren actief ingezet voor de Hengelose gemeenschap.

Het college van B & W is de heer ter Elst bijzonder erkentelijk voor al het werk dat hij voor Hengelo gedaan heeft. Hij krijgt de Nijverbij uitgereikt als blijk van waardering voor zijn vrijwillige inzet

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?