Nieuwsarchief

Steun kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt hard nodig

17 okt 2017Op donderdag 5 oktober was wethouder Mariska ten Heuw (Hengelo) één van de sprekers tijdens het jaarcongres van het Trendbureau Overijssel. Samen met Ton Heerts (voorzitter MBO-raad) besprak wethouder ten Heuw de uitdagingen in het middelbaar beroeps onderwijs en de aansluiting op de arbeidsmarkt.

Lees verder >>

Kristalbad als voorbeeld

18 jul 2017Het Kristalbad, een groot retentiegebied tussen Hengelo en Enschede dat een grote hoeveelheid regenwater kan opvangen, is door de European Environment Agency (EEA) geselecteerd als voorbeeldproject voor stedelijke klimaatadaptatie.

Lees verder >>

Stadscompliment De Nijverbij voor Henk Geerdink

15 jul 2017Op zaterdag 15 juli reikte wethouder Claudio Bruggink het Stadscompliment De Nijverbij uit aan de heer Henk Geerdink. Dit gebeurde op het veld aan de Levantstraat tijdens het wijkfeest en tevens het 25-jarig jubileum van Henk Geerdink als vrijwilliger.

Lees verder >>

Ontdek de verbeterde F35 en verdien €50!

4 jul 2017Fietsen over de F35 wordt nog leuker! Op www.f35fan.nl kan iedereen sparen voor mooie cadeaus, gewoon door te fietsen over de F35. De actie is bedacht om meer Hengeloërs op de fiets te krijgen en loopt nog tot het einde van de zomer.

Lees verder >>

Tegemoetkoming bij veel medisch afval

4 jul 2017Hebt u veel medisch afval zoals stoma-, incontinentie- of dialysemateriaal? Dan kunt u een tegemoetkoming tot een maximum van € 126 aanvragen.

Lees verder >>

Betere verkeersveiligheid en doorstroming op Vosboerweg

4 jul 2017De Vosboerweg is al weer een tijdje geopend voor verkeer. Het resultaat: betere doorstroming op het bedrijventerrein en de verkeersveiligheid, met name voor de fietsers, is enorm verbeterd.

Lees verder >>

Minder regels voor bomenkap eigen erf

28 jun 2017Hengeloërs die een boom in hun tuin willen kappen hoeven daarvoor straks geen vergunning meer te hebben. Dat stelt het college van B en W voor aan de gemeenteraad.

Lees verder >>

Geslaagde grote BeestenBende-dag 2017 met 49 kinderen uit Hengelo

28 jun 2017Op zaterdag 17 juni vond de Grote BeestenBende-dag 2017 plaats. In totaal 1100 BeestenBende-leden kwamen naar het Dolfinarium, onder wie 49 kinderen uit Hengelo!

Lees verder >>

Fors minder geluidsoverlast in Hengelo

28 jun 2017Hengeloërs hebben minder geluidsoverlast dan in 2011. Dat blijkt uit de geluidskaarten die het college van B en W heeft vastgesteld.

Lees verder >>

Meer oplaadpunten voor elektrische auto’s in Hengelo

28 jun 2017Er komen fors meer openbare oplaadpalen in Hengelo. Dat is het gevolg van een aanbesteding die de gemeente Hengelo samen met de provincie Overijssel en andere gemeenten gaat doen.

Lees verder >>

Hengelose leerlingen krijgen les in zitten

27 jun 201740% van de kinderen tussen de 8 en 18 jaar heeft een rug als van een 50-jarige! Dat komt vooral doordat ze lang en vaak kromgebogen zitten boven smartphone, spelcomputer of tablet. De Hengelose basisscholen, de gemeente Hengelo en vier lokale kinderfysiotherapiepraktijken vinden dat hier wat aan moet gebeuren en zijn daarom het project ‘Zit met Pit’ gestart.

Lees verder >>

Start gezamenlijke inkoop Huishoudelijke Ondersteuning

26 jun 2017Op dinsdag 6 juni start de gezamenlijke inkoop Huishoudelijke Ondersteuning 13 Twentse gemeenten. Vanaf dat moment kunnen aanbieders van huishoudelijke ondersteuning zich inschrijven via Negometrix, een online platform voor aanbestedingsopdrachten.

Lees verder >>

Nieuw rioleringsplan Hengelo vastgesteld

21 jun 2017De gemeente Hengelo neemt maatregelen om klimaatverandering het hoofd te bieden. Dat is te lezen in het nieuwe rioleringsplan. In het rioleringsplan staat welke maatregelen de gemeente neemt om de riolering ook de komende jaren in goede staat te houden.

Lees verder >>

Huisvestingsplan voor voortgezet onderwijs

16 jun 2017In het plan is de keuze gemaakt voor nieuwbouw voor het voortgezet speciaal onderwijs. Ook staat in het plan hoe gemeente en scholen om willen gaan met de ruimtebehoefte in het voortgezet onderwijs.

Lees verder >>

Kadernota 2018-2021: Hengelo staat er goed voor

16 jun 2017Het college van B en W heeft de Kadernota 2018-2021 aan de gemeenteraad aangeboden. In de Kadernota geeft het college een financiële doorkijk van het huidige beleid, stelt nieuwe (beleids)wensen voor én geeft inzicht in de ontwikkeling van de woonlasten van inwoners.

Lees verder >>

De Marskant krijgt een nieuwe uitstraling

13 jun 2017De gemeente Hengelo en Welbions zijn van plan om een aantal braakliggende terreinen rondom de Marskant tot ontwikkeling te brengen. Deze locaties zijn nu eigendom van Welbions. Concreet betekent dit dat de gemeente het terrein aan de Marskant van Welbions overneemt voor de uitgifte van vrije kavels.

Lees verder >>

Waarschuwing: verdachte glazenwassers actief in Oost-Nederland

9 jun 2017In diverse gemeenten in Oost-Nederland zijn glazenwassers actief die ramen lappen zonder toestemming van de bewoners. Zij laten een briefje achter dat zij over enkele dagen de rekening van 30 euro komen innen. Als u geen opdracht gegeven hebt voor het wassen van uw ramen, hoeft u de rekening niet te betalen.

Lees verder >>

Online enquête voor belangstellenden kavels Landmanserve

9 jun 2017Geïnteresseerden in een kavel of woning in Landmanserve kunnen via de website www.thuisinlandmanserve.nl hun woonwensen doorgeven.

Lees verder >>

Hengelo sluit 2016 af met een positief resultaat van 6 miljoen euro

7 jun 2017Het college kijkt met tevredenheid terug op 2016. Financieel gezien sluit de gemeente het jaar af met een positief resultaat van ruim € 6 miljoen. Dit is verwerkt in het jaarverslag en de jaarrekening 2016, waarmee het college op 6 juni 2017 heeft ingestemd. Het college legt het jaarverslag en de jaarrekening ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

Lees verder >>

Inloopspreekuur voor senioren met vragen over reizen met het openbaar vervoer

7 jun 2017Hoe vraag ik de OV-chipkaart aan, hoe werkt de 40% samen reiskorting, welk abonnement past het beste bij mij? De OV-ambassadeurs geven graag advies op maat.

Lees verder >>

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie