Nieuwsarchief

Aantal Hengeloërs iets afgenomen per 1 januari 2017

2 jan 2017Per 1 januari 2017 telt de gemeente Hengelo 80.823 inwoners. Dit is een afname van 252 inwoners vergeleken met het jaar daarvoor. Het aantal inwoners per 1 januari 2016 was 81.075.

Lees verder >>

Mijn kind met ADHD krijgt hulp bij het ZGT. Hoe zit dat volgend jaar?

30 dec 2016Heeft u uw kind bij het ZGT in behandeling? Dan kunnen we ons voorstellen dat u met vragen zit. Hieronder leest u de antwoorden voor dit moment.

Lees verder >>

Communiceren met de gemeente

28 dec 2016De Hengelose inwoners en ondernemers krijgen via veel verschillende kanalen informatie over de gemeente. We hebben de deelnemers aan het HengeloPanel gevraagd hoe de gemeente de inwoners het best kan bereiken en hoe de inwoners zelf het liefst met ons communiceren.

Lees verder >>

Tweede deel project Toekomst Twentebad

23 dec 2016Het tweede deel van het project Toekomst Twentebad staat voor 2017 gepland. Het is een ingrijpende renovatie van het 50 meter sportbad en alle bijbehorende voorzieningen.

Lees verder >>

Maatregelen voor rustige jaarwisseling zonder schade

23 dec 2016De gemeente neemt ook deze jaarwisseling maatregelen om schade en overlast door vuurwerk te voorkomen.

Lees verder >>

Hebt u wel eens gehoord van Veilig Thuis Twente?

22 dec 2016Geweld: het houdt niet op, niet vanzelf. Daarom is er Veilig Thuis Twente, een advies- en meldpunt voor ouderenmishandeling, kindermishandeling en huiselijke geweld.

Lees verder >>

Investeringssubsidie van maximaal € 300.000 voor Rabotheater

21 dec 2016De gemeente verleent Stichting Schouwburg Hengelo een investeringssubsidie van maximaal € 300.000. Het gaat om een bijdrage in de kosten voor aanpassing van de toneelhijsinstallatie in de grote zaal. De aanpassing is nodig om de veiligheid in de toekomst te kunnen blijven waarborgen.

Lees verder >>

Dienstverlening door Gildebor aan gemeenten officieel geregeld

20 dec 2016Op vrijdag 16 december 2016 hebben de wethouders Marcel Elferink (Hengelo) en Harry Scholten (Hof van Twente) de dienstverleningsovereenkomst met Gildebor namens hun gemeentebestuur getekend. Namens Gildebor werd de overeenkomst getekend door Mariska ten Heuw, voorzitter van de gemeenschappelijke regeling SWB. Gildebor gaat van start op 1 januari 2017.

Lees verder >>

Hergebruik beton in Twente: nieuwe bouwsteen in de circulaire economie

19 dec 2016Twente gaat voor duurzaam beton. Dat hebben de 14 Twentse gemeenten en Netwerk Betonketen afgesproken met de ondertekening van het ‘Convenant Duurzaam Beton’ op 15 december.

Lees verder >>

Steen in de stad

16 dec 2016De afgelopen jaren is er meer en meer verharding in de stad gekomen. Samen met burgers en bedrijven is de gemeente Hengelo voortdurend bezig om in te spelen op klimaatverandering.

Lees verder >>

Meer bezoekers binnenstad Hengelo

15 dec 2016Het aantal mensen dat de Hengelose binnenstad bezoekt is flink gestegen. Dat concludeert onderzoeksbureau Locatus. Het winkelbezoek in Hengelo is flink gestegen, zo geeft het bureau aan: een minimale toename van 7% per week.

Lees verder >>

Proef met bladaarde in Hengelo uitgebreid

15 dec 2016Het afgelopen jaar heeft Hengelo als eerste gemeente in Nederland geëxperimenteerd met het omzetten van bladafval in bladaarde. Wegens succes wordt de proef nu uitgebreid.

Lees verder >>

Prestatieafspraken met Ookbions en Welbions: sociale voorraad op peil, inzetten op duurzaamheid en flexibiliteit

13 dec 2016Vanochtend ondertekenden Welbions en huurdersvereniging Ookbions de prestatieafspraken voor het jaar 2017. Ze spreken af de sociale voorraad op peil te houden en in te zetten op duurzaamheid en flexibiliteit.

Lees verder >>

Is uw huis inbraakbestendig? Vraag een gratis preventieadvies aan!

12 dec 2016Een veilig huis in een veilige wijk geeft een veilig gevoel. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar dat is het helaas niet altijd. Woninginbraak komt nog steeds veel voor. Wanneer er bij u of bij u in de buurt wordt ingebroken, ontvangt u van de gemeente een brief waarin u een gratis preventieadvies wordt aangeboden.

Lees verder >>

Gemeente Hengelo gaat eigen vastgoed verduurzamen om energiekosten te verlagen

7 dec 2016De energiebesparende maatregelen leiden tot minder uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen, maar ook tot een lagere energierekening voor de gemeente en haar huurders. Daarmee is de gemeente op termijn een stuk goedkoper uit.

Lees verder >>

Uitzonderlijk natte maanden oorzaak grondwateroverlast in Hengelo

7 dec 2016In de winter van 2015-2016 viel 30% meer neerslag dan gebruikelijk. Dat is de belangrijkste oorzaak van de grote hoeveelheid grondwaterklachten, zo concludeert onderzoeksbureau Wareco. Het bureau deed in opdracht van de gemeente Hengelo onderzoek naar de grondwaterproblematiek.

Lees verder >>

Veranderingen vervoer in Twente: vervoer op maat voor wie het zelf niet kan (organiseren)

2 dec 2016Maakt u nu gebruik van leerlingenvervoer, de huidige Regiotaxi of vervoer van en naar de dagbesteding? Dan is het goed om te weten dat er vanaf 1 juli 2017 iets gaat veranderen in de organisatie van dat vervoer.

Lees verder >>

Uitvoeringsprogramma’s sport en bewegen in concept vastgesteld

30 nov 2016De gemeente heeft de kadernota Sport en Bewegen uitgewerkt in uitvoeringsprogramma’s Sport en Bewegen. Hierin staan de acties waar de gemeente samen met onder andere de sportverenigingen de komende jaren aan wil werken.

Lees verder >>

Hulp bij praktische zaken of een luisterend oor nodig?

29 nov 2016Met ruim 100 actieve vrijwilligers biedt de Hulpdienst ondersteuning aan Hengeloërs die een bepaalde klus niet alleen kunnen klaren. U kunt op de Hulpdienst een beroep doen voor praktische hulp, administratie thuis, de brievenhulp, ondersteuning thuis en de bezoekdienst voor weduwen en weduwnaars. Hulpdienst Hengelo is er voor alle inwoners van Hengelo met een kleine beurs.

Lees verder >>

50 statushouders tekenen Participatieverklaring

29 nov 2016Vrijdag 25 november ondertekenden 50 vluchtelingen die hier in Hengelo in 2016 zijn gehuisvest de Participatieverklaring. De statushouders tekenden hiermee voor de drie kernwaarden van de Nederlandse samenleving; vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Daarnaast maakten ze met hun handtekening kenbaar dat ze willen participeren in onze samenleving.

Lees verder >>

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies van Google Analytics

Cookies van externe partijen

Meer informatie