Gemeenten en zorgaanbieders tekenen overeenkomsten jeugdhulp en/of maatschappelijke ondersteuning

De Twentse gemeenten hebben een Twents model voor Jeugdhulp en Maatschappelijke Ondersteuning ontwikkeld. Dit was nodig omdat de oude manier niet meer past bij de manier waarop gemeenten en zorgaanbieders in Twente samen willen werken voor de inwoner. Het nieuwe model helpt de inwoner, de gemeente en aanbieder om in overleg tot de best passende zorg te komen. Tot 31 juli konden zorgaanbieders zich inschrijven om mee te doen aan de aanbesteding voor het Twentse Model. De zorgaanbieders die een contract hebben gekregen, zijn op 19 oktober geïnformeerd.

Meest gestelde vragen

Om welke zorg gaat het?

Bij de Wmo beperkt deze nieuwe inkoop zicht tot de Ondersteuning Zelfstandig Leven (OZL) en Ondersteuning Maatschappelijke Deelname (OMD). De hulpmiddelen, huishoudelijke ondersteuning, het vervoer en de woonvoorzieningen zijn niet opnieuw ingekocht.
Voor de Jeugdhulp zijn nieuwe afspraken gemaakt met aanbieders van alle vormen van Jeugdzorg.

Welke aanbieders hebben een contract?

Op de website Samen14.nl komt een lijst met aanbieders die een contract hebben gekregen vanaf 1 januari 2019.

Wat verandert er voor mij?

Voor u verandert er niet zoveel. De ondersteuning die u op dit moment krijgt, loopt in 2019 door tot het einde van uw indicatie.

Mijn indicatie loopt in 2019 af, hoe gaat dat verder?

Loopt uw indicatie in 2019 af en hebt u nog zorg nodig? Dan moet u een aanvraag doen voor een nieuwe indicatie. Tijdens een herindicatie gesprek zullen wij samen met u kijken welke ondersteuning u (nog) nodig heeft en hoe dit past bij de nieuwe afspraken die wij met uw zorgaanbieder(s) hebben gemaakt.  

Mijn indicatie loopt na 2019 af, hoe gaat dat verder?

Als uw indicatie na 2019 afloopt, dan nemen wij in de tweede helft van 2019 contact met u op. Tijdens een herindicatie gesprek zullen wij samen met u kijken welke ondersteuning u (nog) nodig heeft en hoe dit past bij de nieuwe afspraken die wij met uw zorgaanbieder(s) hebben gemaakt. Tot het zover is blijft alles hetzelfde.

Mijn aanbieder staat niet in de lijst met gecontracteerde aanbieders, wat nu?

Het is de bedoeling om de komende maanden tot nieuwe afspraken te komen met aanbieders die nu nog geen contract hebben.
Mocht het lukken nieuwe afspraken te maken met uw zorgaanbieder, dan verandert er voor u niet zoveel. De ondersteuning die u op dit moment krijgt, loopt in 2019 door tot het einde van uw indicatie.
Mocht het niet lukken nieuwe afspraken te maken met uw zorgaanbieder dan nemen wij in december of januari contact met u op. Uw zorg loopt ondertussen gewoon door.

Wat is het Twentse model?

Het Twents model brengt vernieuwing. De 14 Twentse gemeenten laten het denken in producten achter zich en zien de hulpvraag van inwoners als vertrek- en eindpunt. Echt anders in de werkwijze is dat de zorgaanbieder meer ruimte krijgt om hulp op maat te bieden. Gemeente en inwoner bepalen samen welke hulpvraag de inwoner heeft en welk resultaat behaald moet worden. De gemeente laat het vervolgens aan de professionaliteit van de zorgaanbieder over om te kijken hoe dit resultaat behaald kan worden. Er wordt door de gemeenten strak gemonitord of de resultaten gehaald worden.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?