Netwerken vanaf het Twentekanaal

Woensdag 30 oktober 2018 vond een netwerkbijeenkomst plaats in Lochem georganiseerd door het gemeenschappelijk Havenbedrijf Twente. Raadsleden van de 5 deelnemende gemeenten, vertegenwoordigers van de provincies Gelderland en Overijssel, Rijkswaterstaat en bedrijven in het havengebied kwamen bijeen om kennis te nemen van recente ontwikkelingen rondom de Twentekanalen en uitdagingen waar we de komende jaren voor staan. Onderdeel van de bijeenkomst was een rondvaart langs de Sluis Eefde en een rondleiding en een rondleiding door de Twentsche Kabel Fabriek.

Gerry Waanders, manager en kwartiermaker van het gemeenschappelijk Havenbedrijf Twente,  schetste een aantal uitdagingen voor de komende jaren waarvan gezamenlijk werk van gemaakt moet worden: “Voor de regio Twente is het enorm belangrijk dat overheden en het lokale bedrijfsleven ervaringen kunnen uitwisselen. We zijn gebaat bij een sterke economische structuur en groei van de werkgelegenheid in de regio en in de Regio Achterhoek, maar uiteraard ook aan het doorontwikkelen van goede en veilige verbindingen over water. We zijn als Havenbedrijf Twente erg blij met de grote belangstelling hiervoor.”

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?