Nijverbij voor de heer Jan Weidgraaf

Op vrijdag 23 november reikte wethouder Claudio Bruggink het Stadscompliment de Nijverbij uit aan de heer Jan Weidgraaf. Weidgraaf is 67 jaar lid van de Hengelosche Korfbalclub HKC geweest en heeft zich meer dan 50 jaar onvermoeibaar ingezet voor de club.

Hand- en spandiensten

Jarenlang heeft Weidgraaf gekorfbald op alle denkbare niveaus. In de jaren ‘80 en ‘90 bemande hij het wedstrijdsecretariaat. Daarnaast verrichte hij zeer veel hand- en spandiensten voor HKC. Hij werkte in de onderhoudsploeg, haalde oud papier op en hielp bij de rommelmarkt. Ook het op orde brengen en houden van het korfbalmateriaal behoorde tot zijn taken. Hij is daar nu twee maanden geleden mee gestopt, maar zijn inzet was volgens het bestuur van HKC echt bewonderingswaardig. Na zijn korfbalcarrière is Weidgraaf actief gaan Jeu de Boulen bij HKC. En ook dit niet onverdienstelijk. Mede dankzij zijn inzet promoveerde zijn team naar de eerste klasse.

Het college van B en W is de heer Weidgraaf bijzonder erkentelijk voor zijn werk. Hij krijgt De Nijverbij uitgereikt als blijk van dank voor zijn vrijwillige inzet voor de Hengelose samenleving.

Stadscompliment De Nijverbij

Het Stadscompliment De Nijverbij is een blijk van dank voor personen en organisaties die zich vrijwillig inzetten voor de Hengelose samenleving of die een opmerkelijke prestatie hebben geleverd. De nijvere bij staat symbool voor de getoonde inzet of de geleverde prestatie.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?