Onjuiste berichtgeving in dagblad Tubantia over aanbestedingen in gemeente Hengelo

Dagblad Tubantia opende vandaag met een artikel over aanbestedingen in de gemeente Hengelo. De gemeente Hengelo herkent zich absoluut niet in een groot deel van het artikel. Zo nemen we nadrukkelijk afstand van iedere verwijzing naar "vriendjespolitiek en ambtelijke corruptie"; een zeer suggestieve en ongegronde bewering die op geen enkele manier onderbouwd is. Integriteit en integriteitsbewustzijn staan, bestuurlijk en ambtelijk, hoog in ons vaandel. Tubantia heeft de gemeente voorafgaand aan het artikel om wederhoor gevraagd, maar helaas is deze uiting blijven staan samen met een aantal andere onjuiste conclusies van de journalist. Dat betreuren wij en vinden wij beschadigend.

‘Op de goede weg’

De jaarrekening van Hengelo voldoet op de aspecten getrouwheid en tijdigheid volledig aan de daarvoor geldende norm. Voor de rechtmatigheid ligt dat anders, dit wordt inderdaad veroorzaakt door de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de (Europese) aanbestedingen. Dit geldt voor de verslagjaren 2015, 2016 en 2017. De status van de EU-aanbestedingen is echter niet binnen een jaar opgelost. Het wordt onder meer veroorzaakt door het feit dat er in 2016 en 2015 contracten zijn afgesloten die ook nog in 2017 en 2018 doorlopen. Het college is blij om te horen dat ook de accountant bij de jaarrekening 2017 heeft geconstateerd dat we op de goede weg zijn en dat er geen nieuwe onrechtmatigheden zijn bijgekomen. Wethouder Mariska ten Heuw van Financiën ziet een telefoontje van minister Ollongren daarom ook met vertrouwen tegemoet.

Raad geïnformeerd

Het ontbreken van rechtmatigheid is door het college en door de accountant steeds uitvoerig met de gemeenteraad gedeeld. Onder meer dit voorjaar heeft het college de raad geïnformeerd en ook de accountant stelde in de raadsvergadering van juni 2018  vast: "Het beweegt de goede kant op. Er is te zien dat de maatregelen die zijn genomen werken en dat de verwachting is dat het volgend jaar (2018) in orde is".  

Intern inkoopverbeterplan

Het college neemt verbetering rond inkoop erg serieus. Daarom is er bijvoorbeeld een intern inkoopverbeterplan opgesteld om de inkooporganisatie verder te professionaliseren. Onder leiding van een externe projectleider wordt hier op dit moment hard aan gewerkt. Daarnaast wordt de inkooporganisatie versterkt. Het college heeft hier in het voorjaar, bij de kaderbrief 2019-2022, ook extra geld voor gevraagd bij de gemeenteraad. In het artikel wordt ook ten onrechte geconcludeerd dat er onvoldoende functiescheiding is. Binnen de gemeente zijn inkoopadviseurs (nu nog 2 en vanaf 2019 zijn het er 3) die een onafhankelijke toets uitvoeren. Daarnaast is er circa 2 jaar geleden binnen de gemeente een onafhankelijke concerncontroller aangesteld die dit proces kritisch volgt en indien nodig rechtstreeks kan rapporteren aan het college en de gemeenteraad. Er is hier juist heel bewust gekozen voor een onafhankelijke positie. Met het aanstellen van een concerncontroller bouwt de gemeente Hengelo verder aan het versterken van de control-functie in de ambtelijke organisatie.

Al met al zijn we van mening dat er hard is gewerkt om het rechtmatigheidsprobleem op te lossen. Op enkele na-ijl effecten na, vinden we dat we daarin geslaagd zijn; een gegeven dat helaas niet in dagblad Tubantia terug is te lezen. Dat betreuren wij.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?