Plan invulling marktplein positief ontvangen in Hengelo: ‘De Hijschkamer’ brengt reuring in de binnenstad!

Kwartiermaker Gerard Cornelisse heeft op dinsdag 2 april samen met architect Adriaan Geuze van West 8 het plan voor de invulling van de markt gepresenteerd aan inwoners, binnenstadspartners en B en W van Hengelo. Het college heeft aangegeven veel vertrouwen te hebben in het gepresenteerde plan.

Verantwoordelijk wethouder Bas van Wakeren: ‘Het college staat achter dit plan! Dit is wat we voor ogen hebben. Dit plan heeft echt meerwaarde voor de Hengelose binnenstad. Wij waren unaniem enthousiast over de presentatie van Gerard Cornelisse en Adriaan Geuze van West 8. Natuurlijk, er moet nog veel werk verzet worden maar deze eerste stap geeft veel vertrouwen!’

Hoe zat het ook al weer?

In de zomer van 2017 hebben de stichting Centrummanagement Hengelo, de stichting Vastgoedeigenaren Hengelo, Hengelo Promotie en de gemeente het Actieplan voor een vitale Hengelose binnenstad opgesteld. De binnenstadspartners; SCH, SVH en Hengelo Promotie wilden graag vaart maken met het Marktplein. Op hun initiatief zijn drie stedenbouwkundige bureaus benaderd om hun ideeën voor de Markt uit te werken. Eind 2017 kon een week lang bij Hengelo Promotie op de ontwerpen gestemd worden. Het ontwerp van West 8 ‘Marktplein met culturele markthal’ won met ruim tweederde van de stemmen met een ontwerp geïnspireerd op het voormalige Hijschgebouw. Na de verkiezingen van maart 2018 heeft het college aangegeven het plan van West 8 verder te willen uitwerken conform de  afspraken uit het  coalitieakkoord van 2018 waarin de herinrichting van het marktplein als belangrijk speerpunt is opgenomen.

Uitwerking

Gerard Cornelisse heeft de bestaande plannen voor de markthallen van West 8 vertaald naar een realistisch, financieel uitvoerbaar en haalbaar programma. Het ontwerp bestaat uit twee met elkaar verbonden delen: een 8 meter hoog hoofdgebouw en een naastgelegen overdekte (grotendeels open) markthal met een hoogte van 14 meter. Het dak van de markthal is voorzien van zonnepanelen (700m2), die zorgen voor groene stroom. Het gebouw brengt verschillende functies samen: overdekte markt, proeflokaal, ‘kraamkamer’ voor ondernemers, hightechwerkplaats, digitaal museum en bewegende beeldentuin. Er zal plaats zijn voor een dagelijkse versmarkt, horecavoorzieningen, winkels en andere ondernemingen, de stadswerkplaats, een mediacentrum en nog veel meer. Daarnaast zal er ook ruimte zijn voor fietsen in de ondergrondse fietsenstalling.

Keuze college

De raad heeft het college opdracht gegeven voor de uitwerking van de plannen. Voor het college was en is het van groot belang dat dit plan een waardevolle toevoeging aan de stad wordt, zonder te concurreren met bestaande panden en functies. Het college zegt volmondig ja tegen het plan wat gepresenteerd is door Gerard Cornelisse. Het traject van besluitvorming in het college en de gemeenteraad gaat nu starten. Het college van B en W wil op korte termijn een definitief besluit nemen over de realisatie van dit plan. Naast het college hebben de binnenstadpartners Stichting Centrummanagement Hengelo, Stichting Vastgoed Hengelo en Hengelo Promotie ook enthousiast gereageerd op het plan.

Hoe nu verder?

Nu het college haar vertrouwen heeft uitgesproken over het plan hebben gegeven aan de plannen worden deze verder uitgewerkt in concrete bouwplannen. Daarbij moeten er ook ruimtelijke procedures worden opgestart, inclusief formele inspraak. Deze procedures zullen minimaal een jaar duren. De samenstelling van het plan om te komen tot een succesvolle programmering van de hallen en de daadwerkelijke uitvoering vindt plaats in nauwe afstemming met de binnenstadpartners SCH, SVH en Hengelo Promotie, en met West 8.

Lees het interview met kwartiermaker Gerard Cornelisse op HengeloNU!

Impressie marktplein door West8


Impressie marktplein door West8

Impressie marktplein door West8

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?