Stad neemt initiatief!

Vandaag is de oprichtingsakte van de ‘Stichting Partnersteden Hengelo – Emsdetten’ getekend door het bestuur van de stichting.

Op verzoek van de gemeenteraad heeft burgemeester Schelberg het initiatief genomen om de stedenband met Emsdetten te versterken door hier een georganiseerde groep vrijwilligers bij te betrekken. Er is met een kleine groep gewerkt aan de oprichting van een stichting met als doel zelfstandig initiatieven en activiteiten met de stad Emsdetten te ontwikkelen en daarover actief te communiceren. Inmiddels is er een bestuur en is de oprichtingsakte ondertekend.

Aanvulling op de relatie

Een grote stap voor de relatie tussen Hengelo en Emsdetten. Sinds 1991 hebben beide steden een officiële partnerstadsband. Een belangrijke invulling vindt plaats door de uitwisselingen op het terrein van de sport, onderwijs en cultuur. In 2008 hebben Emsdetten en Hengelo ook een onderscheiding gekregen voor bijzondere projecten tussen partnersteden. De stichting is daarom een aanvulling voor Hengelo en de relatie tussen Hengelo en Emsdetten. Het bestuur zal de banden aanhalen en de relatie beter onderhouden.

Het bestuur

het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Voorzitter: Wieger Mulder (Linksonder)
  • Secretaris en plaatsvervangend voorzitter: Rob van Nus (Rechtsonder)
  • Penningmeester: Lindar Swaters (Linksboven)
  • Algemeen Lid: Leo Nijland (Rechtsboven)

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?