Politieke markt 24-06-2014

Politieke markt 24-06-2014
Datum/tijd:24-6-2014 19:30 - 22:30
Locatie:Stadhuis Hengelo
Bestuursorgaan:Politieke Markt

Programma Politieke Markt:

 

Markt A

Locatie Raadzaal
24 juni 2014


19:30 - 20:15 uur
Primitieve begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 Stadsbank (1015496)
Vergaderset

 


 


 


21:00 - 21:40 uur
Eerste Beleidsrapportage 2014 (1019408)
Vergaderset21:45 - 22:30 uur
a. Kaderbrief  (1020350)
Vergaderset

b. Nieuwe Opzet begroting (1019524)
Vergaderset

Markt B

Locatie Burgerzaal
24 juni 2014


19:00 - 20:00 uur
Vaststellen Bestuurlijke Opdracht Onderzoek alternatieven huisvesting (1019271)
Vergaderset


20:05 - 20:50 uur
Locatievoorstel glasvezelhuisjes
(1014973)
Vergaderset 

Markt C

Locatie S210
24 juni 2014


19:30 - 20:00 uur
Regio Twente (1019023)
Vergaderset

 


20:20 - 20.50 uur
Ontwerpbegroting 2015 Veiligheidsregio Twente (VRT) (1019737)
VergadersetResultaat Politieke Markt 24-06-2014

Audioverslag Politieke Markt 24-06-2014


 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?