100227 - Vaststellen Leerplichtverslag schooljaar 2004-2005

Gerelateerde links

In de leerplichtwet staat dat de Raad jaarlijks een verslag over de naleving van de leerplichtwet in de gemeente dient vast te stellen. In het verslag over het schooljaar 2004/2005 zien we een daling van de meldingen van schoolverzuim bij het bureau leerplicht en een stijging van het aantal keren dat de scholen het bureau leerplicht geconsulteerd hebben over leerlingen. Ter inzage ligt voor u de Effectrapportage van de Regionale Meld en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaters 2004/2005. Hierin wordt melding gemaakt van een daling van het totaal aantal voortijdig schoolverlaters. Ter inzage liggen de beleidsnotitie Bureau leerplicht in toekomstperspectief en de beleidsnotitie Zorgadviesteams in het voortgezet onderwijs in Hengelo.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?