109124 - Voorzieningen onderwijshuisvesting

Gerelateerde links

Op het programma voorzieningen onderwijshuisvesting zijn een aantal voorzieningen als pm post opgenomen. Het betreft onder andere voorzieningen die door scholen zijn aangevraagd in het kader van onderwijskundige vernieuwingen. Om tot een rechtmatige toekenning te komen voor de aanpassing van het schoolgebouw is een overzicht gemaakt, waarbij de schoolgebouwen in categorie├źn zijn ingedeeld. Het betreft dan scholen zonder leegstand en met geen of weinig nevenruimten, scholen die toe zijn aan groot onderhoud en in dat verband nevenruimten nodig hebben of scholen die een of meer leegstaande lokalen hebben en in verhouding onvoldoende nevenruimten hebben. Op basis van deze indeling is middels het programma voorzieningen onderwijshuisvesting 2006 de aangevraagde voorziening als pm-post toegekend. De bedragen zijn inmiddels bekend gemaakt en goedgekeurd aan de hand van de ingeleverde begrotingen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?