109404 - Benoeming van de leden van de tijdelijke werkgeverscommissie griffier

Gerelateerde links

Op 28/2 heeft de gemeenteraad besloten om de griffie onder te brengen in het SWINGH traject. Om de taken die daaruit voortvloeien in te vullen stellen de fractievoorzitters u voor om over te gaan tot de aanwijzing van een drietal leden van de werkgeverscommissie voor de griffier. Zij zullen deze taak vervullen tot het Swingh traject voor de griffie is afgerond. Op dat moment zal een nieuwe werkgeverscommissie worden benoemd.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?