110484 - Bezwaarschrift Awb tegen voorbereidingsbesluit Boeldershoek e.o

Gerelateerde links

Als gevolg van zoutwinning is het gebied Boeldershoek en omgeving onderhevig aan bodemdalingen. Hierdoor dient men voorzichtigheid te betrachten met het toestaan van bebouwing en uitvoering van werkzaamheden in dit gebied. Ter voorkoming van het bouwen en uitvoeren van nieuwe (bouw)werken en werkzaamheden in dit gebied, waar bodemverzakking aan de orde kan zijn, dienen nadere voorschriften in het betreffende bestemmingsplan te worden opgenomen. Hiervoor dient het ter plaatse geldende bestemmingsplan op een korte termijn te worden herzien. In dit kader is door de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?