110894 - Beleid externe veiligheid

Gerelateerde links

Op 21 december 2004 heeft de Raad het “Integraal veiligheidsbeleid 2005-2009” vastgesteld. Eén van de onderdelen van dit integraal veiligheidsbeleid vormt het externe veiligheidsbeleid. Het externe veiligheidsbeleid betreft het “beheersen van de risico’s voor de omgeving door de productie, de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen (binnen bedrijven) en door het transport van gevaarlijke stoffen (wegen, waterwegen, spoorwegen en buisleidingen).” In hoofdstuk 4 van bijgaande nota “Beleid externe veiligheid gemeente Hengelo” wordt het externe veiligheidsbeleid en het daarbijbehorende uitvoeringsprogramma uitgewerkt.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?