120755 - Samenwerkingsovereenkomst Medaillon

Gerelateerde links

De onderhavige SOK heeft betrekking op de locatie Medaillon. Dit gebied ligt globaal tussen de Europalaan, Achterhoekseweg, Achterhoeksedwarsweg en de Dijksweg. De locatie Medaillon wordt reeds in de Intergemeentelijke Structuurschets aangewezen als te ontwikkelen woningbouwlocatie. Deze Intergemeentelijke Structuurschets is in december 1996 vastgesteld door de raad. Dura Vermeer heeft in het plangebied een substantiƫle grondpositie. Naar aanleiding hiervan heeft Dura Vermeer de gemeente verzocht om te gaan samenwerken in een gezamenlijke grondexploitatie. Een lang onderhandelingsproces heeft geresulteerd in de onderhavige samenwerkingsovereenomst. De gemeente heeft bedongen dat Dura Vermeer haar gronden tegen kostprijs inbrengt in een gemeentelijke grondexploitatie. Deze kostprijs is aanmerkelijk lager dan de huidige marktwaarde. Als tegenprestatie heeft Dura bedongen om voor 25% mee te delen in de winst op de grondexploitatie. Bij de uitgifte van kavels aan Dura Vermeer worden de gemeentelijke grondprijzen toegepast zoals deze door de gemeenteraad worden vastgesteld, terwijl Dura tevens een afnameverplichting heeft.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?