125427 - Beleidsvisie Detailhandel Hengelo 2006-2016

Het doel van de Beleidsvisie Detailhandel Hengelo is om een beleidskader te scheppen voor een periode van 10 jaar (2006-2016). Het is een richtinggevend document voor toekomstige ontwikkelingen, het geeft het ontwikkelingskader aan. Het biedt voor detailhandelsondernemingen en andere marktpartijen derhalve duidelijkheid over de ontwikkelingsrichting. Anderzijds is de nota bedoeld als toetsingskader voor huidige en toekomstige ontwikkelingen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?