125838 - Belastingtarieven 2007

In dit voorstel worden de wijzigingen van de belastingverordeningen ten opzichte van 2006 nader toegelicht. Tenzij anders vermeld is de tariefsverhoging 2%, conform het “Spoorboek Planning en Control 2006”, dat o.a. als basis dient voor het opstellen van de begroting 2007. Dit collegebesluit is op 26 april jl. voor kennisgeving aangenomen in de commissie Bestuur. Daar waar de redactie van een verordening is aangepast zonder dat een inhoudelijke wijziging is beoogd, lichten wij dit niet nader toe.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?