129757 - Planschade ex art. 49 WRO i.v.m. bouw gezinsvervangend tehuis a/d Dorastraat

Gerelateerde links

De beoordeling van de aanvraag geschiedt conform de "Procedureverordening planschade-vergoeding 1996" aan de hand van een advies van een onafhankelijke schadebeoordelings-commissie. Alvorens een inhoudelijke beoordeling door de commissie plaats vindt, wordt bezien of het verzoek ontvankelijk is. Een van de ontvankelijkheidvereisten is de vraag of sprake is van een onherroepelijk planologisch besluit.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?