128466 - Voorstel tot intrekking van Verordeningen II , beheermaatregel

Gerelateerde links

Rechtmatig handelen van de overheid past in het bredere maatschappelijke klimaat waarin de nadruk steeds meer komt te liggen op betrouwbaarheid van informatie en het afleggen van verantwoording. Zoals bekend behoort de gemeentelijk accountant op basis van artikel 213 Gemeentewet over het rechtmatig handelen van de gemeente een verklaring af te geven. Met het screenen van het gehele gemeentelijke verordeningenbestand wordt de basis gelegd voor een goedkeurende verklaring van de accountant. Daarnaast wordt door ons college momenteel sterk ingezet op vereenvoudiging van regelgeving en stroomlijning van dienstverlening ten behoeve van burgers, ondernemers en instellingen. Derde aanleiding tot dit voorstel vormt het project “decentrale wettenbank” van het ministerie van BZK dat een optimale digitale ontsluiting van gemeentelijke verordeningen en achterliggende regelingen tot doel heeft.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?