140915 - Garantiestelling Twente Mobiel

Op 5 oktober 2005 is de overeenkomst Twente Mobiel door de deelnemenende bestuurders ondertekend. Hoofddoel is een betere benutting van het beschikbare (hoofd-)wegennet in Twente tot 2010. Inmiddels is een tweede fase afgerond waarin projecten ter verbetering van de doorstroming en bereikbaarbaarheid zijn benoemd waarvoor subsidies worden verstrekt. Deze projecten zijn te verdelen in lokale maatregelen met 50% subsidie en regionale overkoepelende maatregelen welke op basis van inwoneraantallen van alle wegbeheerders worden verrekend. De provincie Overijssel draagt hieraan bij als ware zij een stad met 150.000 inwoners. Met de deelname van de gemeente Hengelo aan Twente Mobiel dient de gemeente Hengelo in de financiering bij te dragen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?