143464 - Definitieve aanvraag voor inburgering in het kader van wet inburgering

Gerelateerde links

Op 1 januari 2007 is de Wet inburgering in werking getreden. De Rijksoverheid stelt geld beschikbaar voor gemeenten om inburgeringstrajecten in te kunnen kopen. Daarvoor moeten gemeenten een aanvraag indienen bij de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties. Deze minister co├Ârdineert het grotestedenbeleid, waarvan inburgering een onderdeel is. Op grond van de aanvraag bepaalt de minister wat het voorschot is waarover de gemeente Hengelo in de periode 2007 t/m 2009 kan beschikken voor het uitvoeren van de Wet inburgering.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?