143980 - Ruiling van onroerende zaken Hart van Zuid

Gerelateerde links

ten behoeve van het plan 'Hart van Zuid', is het onder meer noodzakelijk dat de gemeente het eigendom verwerft van het bij de heer De Groot, wonende aan de Bachstraat 6, alhier, in eigendom zijnde perceel grond met de zich daaropbevindende opstal. Deze onroerende zaak is gelegen aan de Esrein 38, alhier, kadastraal bekend als gemeente Hengelo, sectie D, nummer 14146, ter grootte van 234 m² en is op bijgevoegde situatietekening (nummer 6662-C) met een arcering en het desbetreffende kadastrale nummer aangegeven.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?