144498 - Sociale Ontwikkelingsagenda Netwerkstad Twente 2007 – 2010 ‘Samen Sociaal Sterk’

Het Bestuurlijk Afstemmingsberaad Sociaal (BAB S) heeft 28 februari 2006 een opdracht geformuleerd om een Sociale Ontwikkelingsagenda NT te ontwikkelen. Bijgaand treft u deze agenda aan. De Sociale Ontwikkelingsagenda NT 2007-2010 (“Samen Sociaal Sterk) bevat de resultaatgerichte thema's en projecten die in het BAB S -en in de verschillende inhoudelijke clusters die naast het BAB S functioneren- de komende jaren zullen worden opgepakt door gemeenten en bestendige partners.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?