144698 - Bouw bedrijfswoning met inwoning 550 m2 agrarische bebouwing aan de Geurtsweg art. 19-1 WRO

In verband met de ontwikkeling van het bedrijventerrein De Veldkamp is het noodzakelijk het agrarisch bouwperceel met de daarop staande opstallen en een (bedrijfs)woning (met inwoning) aan te kopen. De familie Meenhuis eigenaar van het betreffende perceel wil tot verkoop overgaan indien op een ander passend perceel de bestaande activiteiten kunnen worden voortgezet. Na lang zoeken is hiervoor een perceel aan de Geurdsweg (kadastraal Hengelo sectie H nummer 1501) in beeld gekomen. Het betreft een stuk onbebouwde agrarische grond.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?