145484 - Planschade mbt HOV Vossenbelt

Gerelateerde links

Beoordeeld dient te worden in hoeverre de heer Janson ten gevolge van de uitvoering van een bestemmingsplan of een vrijstelling, als bedoeld in artikel 49 van de WRO schade heeft geleden die voor vergoeding in aanmerking komt. De beoordeling van de aanvraag geschiedt conform de "procedureverordening planschade-vergoeding 1996" aan de hand van een advies van een onafhankelijke schadebeoordelings-commissie. De bevoegdheid om te beslissen op een verzoek om planschadevergoeding berust door een wetswijziging per 1 september 2005 inmiddels bij uw college, maar voor het verzoek van de heer Janson is de gemeenteraad ingevolge het overgangsrecht nog bevoegd.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?