146480 - Van vorm en beweging, Bestuurlijke vernieuwing Twente

Aanleiding is het definitieve voorstel van het dagelijks bestuur van Regio Twente (db RT) aan de regioraad voor vernieuwing van de bestuurlijke samenwerking in Twente, dat wordt behandeld in de regioraadsvergadering van 21 maart a.s. Wij doen u hierbij (conform afspraak) een voorstel voor de opstelling van de Hengelose vertegenwoordiging in de regioraad (voorstellen onder 1). Daarnaast is voor de vernieuwing van de bestuurlijke samenwerking een wijziging van de ‘Regeling Regio Twente’ nodig, die door de deelnemende gemeenten moet worden vastgesteld (voorstellen onder 2). In het belang van de voortgang van de inhoudelijke samenwerking in Twente hebben uw raad en ons college al meerdere malen de wens uitgesproken dat we in Twente “snel aan de slag gaan”. Ons voorstel is nu dan ook vormgegeven vanuit de gedachte dat we de ‘structuurdiscussie’ op 21 maart a.s. moeten afronden.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?