146741 - Nemen van een voorbereidingsbesluit en toepassen artikel 19, lid 1 WRO ten behoeve van plan Huiskes Kokkeler, Goudstraat 65

Het plan kan op basis van het geldende bestemmingsplan niet gerealiseerd worden. Het ter plaatse geldende bestemmingsplan is het bestemmingsplan “Twentekanaal Zuid, Fabelenweg en Zeggershoek”. De uitbreiding van het bedrijfspand wordt weliswaar gerealiseerd op gronden met de bestemming “bedrijfsdoeleinden”, maar de bouwgrenzen worden door het bouwplan overschreden. De parkeerplaats wordt aangelegd op gronden met de bestemming “groenvoorzieningen”. De gronden zijn bestemd voor groen en het aanleggen van parkeerplaatsen voor de stalling van occasions is hierop niet toegestaan.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?