146868 - Krediet Fantasiadorp

Gerelateerde links

In wijk Hasseler Es staat sinds december 2005 een nieuw wijkcentrum: het Kulturhus. Het Kulturhusconcept staat voor het samengaan van verschillende sociale-, culturele- en zorgfuncties in één gebouw. Vóor de herstructurering van het winkelcentrum Hasselo en de bouw van het Kulturhus bevond zich niet ver van het huidige wijkcentrum de speeltuin het Hoeseldorp. Dit was een "vrij" toegankelijke speelvoorziening. Het Hoeseldorp voldeed niet meer aan de eisen die voortvloeien uit het Besluit Veiligheid Attractie- en Speeltoestellen en moest worden gesloopt. Ter vervanging van het gesloopte heeft het bestuur het plan opgevat om een nieuwe speeltuin te realiseren. Aan de oorspronkelijke plannen voor de nieuwe speeltuin, rond 2004, zijn in 2005 een voetbalkooi en een skatevoorziening toegevoegd. De aanpassing van de plannen geschiedde op aandringen van de wijkraad en de samenwerkende sociale partners in de wijk (waaronder politie en gemeente). Ook zijn de plannen volledig aangepast aan de eisen die m.b.t. de toegankelijkheid voor gehandicapten zijn te stellen. De plannen zijn tijdens de ontwerpfase besproken met alle gebruikersgroepen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?