157885 - Voorbereidingsbesluit Tankstation Westermaatplein

Gerelateerde links

Op 16 april 2007 is aan Servicestation ’t Plein een reguliere bouwvergunning (eerste fase) verleend t.b.v. het oprichten van een tankstation met bijbehorende voorzieningen op Westermaat Plein. Deze bouwvergunning is verleend met behulp van een vrijstelling ex arttikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Hiertoe is op 20 maart 2007 door Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel een verklaring van geen bezwaar afgegeven.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?