160437 - Structuurvisie Hengelo 2030

Sinds 2001 is een lang traject, ambtelijk en bestuurlijk, afgelegd dat geleid heeft tot de thans voorliggende structuurvisie Hengelo 2030. Op 1 februari 2005 is het Ruimtelijk Verkenningsdocument Hengelo 2010-2030, “Op zoek naar ruimte voor nieuw elan” door de gemeenteraad vastgesteld. In het Ruimtelijke Verkenningsdocument zijn de kaders voor de verdere uitwerking van de structuurvisie Hengelo 2030 vastgelegd. Over het Ruimtelijk Verkenningsdocument heeft een uitvoerige interactie met het college, de raad, de ambtelijke organisatie en de samenleving plaatsgevonden. Het document is gedurende een aantal weken geplaatst op de website hengelo 2030.nl, waarbij wekelijks gereageerd kon worden op een aantal stellingen en polls. De conclusies en beantwoording van de ingekomen reacties zijn vastgelegd in de “Notitie Verantwoording Inspraak Ruimtelijk Verkenningsdocument”, welke in 2005 tezamen met het Ruimtelijk Verkenningsdocument Hengelo 2010-2030, “Op zoek naar ruimte voor nieuw elan” is vastgesteld.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?