161530 - Uitbreiding formatie afdeling WMO

Gerelateerde links

Bij de behandeling van de kadernota is € 100.000 gevoteerd voor de BackOffice van het Zorgloket/ afdeling WMO. Daarbij is afgesproken dat wij onze voorstellen over de invulling daarvan aan u zouden voorleggen. Dat gebeurt met dit voorstel. Lopende de invoering van de WMO is op verschillende plaatsen de formatie op tijdelijke basis via directiebesluiten uitgebreid. Dit is gebeurd omdat we eerst inzicht wilden verkrijgen in de feitelijke omvang van de werkzaamheden ten gevolge van de invoering van de WMO, alvorens tot definitieve formatieve invulling over te gaan. Dit moment is nu aangebroken. Dat betekent dat we naast de uitbreiding vanwege de votering in de kadernota tevens de uitbreiding van de afdeling in zijn geheel beschouwen. Dekking voor dit deel van de formatie-uitbreiding is het uitvoeringsbudget WMO zoals dat is berekend in de septembercirculaire 2006.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?