162840 - Beleidsbegroting 2007 – 2010 nieuwe stijl

Op 13 maart j.l. is de eerste versie van de beleidsbegroting “nieuwe stijl” gepresenteerd en is aan de fracties gevraagd om een eerste reactie te geven. Omdat de reacties een redelijk gedetailleerd niveau hebben en er ook een goede aanzet voor een set van indicatoren is aangeleverd door een spontaan ontstane groep raadsleden uit vier verschillende fracties, is onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor de implementatie van deze indicatoren.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?