163576 - Toepassing Wet Voorkeursrecht Gemeenten: Kristenbos

Gerelateerde links

doeleinden, groen- en verkeersvoorzieningen. Ten behoeve van de realisering van voornoemd structuurplan staan de gemeente een aantal instrumenten ten dienst. Een van die instrumenten is de Wet voorkeursrecht gemeenten. Het doel en de werking van het voorkeursrecht kan als volgt worden samengevat. In de eerste plaats verschaft het voorkeursrecht gemeenten een betere uitgangspositie op de vastgoedmarkt. Door het voorkeursrecht wordt de gemeente in staat gesteld een grondstrategie te voeren. In de tweede plaats is het voorkeursrecht gedurende het planontwikkelingsproces (van ontwerp tot uitvoering) een beschermingsinstrument, waardoor ongewenste verkopen en grondspeculatie wordt tegengegaan. In de derde plaats kan gezegd worden dat het voorkeursrecht een prijdempend effect kan hebben. Het voorkeursrecht voorkomt in elk geval prijsopdrijving van tegen elkaar opbiedende marktpartijen. Buitensporige grondprijsstijgingen (buiten de normale markteconomische prijsstijgingen) kunnen door het voorkeursrecht worden tegengegaan. In feite draait het om de centrale regierol van de gemeente bij de ontwikkeling van stedelijke plannen.

 Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?