175452 - Exploitatieovereenkomst kanaalkwartier

Gerelateerde links

Hegeman - Goossen vof heeft verzocht om de gronden van het voormalig Holec-terrein, het voormalig Entjes terrein en de zuidzijde van de Binnenhavenstraat in exploitatie te mogen nemen, zijnde het exploitatiegebied “Kanaalkwartier”, groot circa 4.2 ha. Hegeman – Goossen vof wil zich jegens de gemeente verbinden om het exploitatiegebied “Kanaalkwartier” te herontwikkelen en aan te wenden voor bedrijfsmatige doeleinden, groen- en verkeersvoorzieningen. Dit gebeurt onder de volgende voorwaarden: De kosten van de planprocedures komen voor rekening van Hegeman- Goossen vof.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?