177933 - Planschade Anninksweg 99

Gerelateerde links

De heer Meijer en mevrouw Ros Hengelo hebben verzocht hun een planschadevergoeding toe te kennen in verband met de realisatie van het appartementencomplex het Vendel aan de Mussenstraat achter hun woning. Hun verzoek is aanvankelijk afgewezen door de raad bij besluit van 17 december 2002. Na bezwaar bij de raad en beroep bij de Rechtbank en heeft de Afdeling bestuursrechtspraak het door hen ingestelde hoger beroep op 25 januari 2006 gegrond verklaard. Het vonnis van de Rechtbank en het besluit van de gemeenteraad zijn vernietigd en de raad dient een nieuwe beslissing te nemen op het bezwaar van appellanten met inachtneming van de uitspraak. Op 7 april 2006 is conform de procedureverordening wederom een hoorzitting belegd, waarbij het doel is geweest te beoordelen of en zo ja in hoeverre verzoekers in een planologisch nadeliger positie zijn komen te verkeren met inachtneming van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak. Tevens is verzocht een oordeel te geven over de mogelijke nadelige gevolgen die de heer Meijer en mevrouw Ros ondervinden van de aanwezigheid van parkeerplaatsen achter het appartementencomplex. De commissie heeft vervolgens op 7 juni 2007 een conceptadvies uitgebracht en vervolgens een definitief advies op 29 augustus 2007, dat u hierbij aantreft.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?