180684 - Herziening grondexploitatie De Veldkamp

Gerelateerde links

Op 12 december 2006 heeft de raad onder meer besloten de per 01-01-2006 herziene grondexploitatie De Veldkamp vast te stellen met een voorgecalculeerd tekort van € 5.847.181,= en deze als een financieel taakstellend kader te hanteren. In de periode van medio juni tot medio augustus 2007 is de grondexploitatie opnieuw geactualiseerd en op 1 oktober van dit jaar voorlopig vastgesteld in de stuurgroep. Op basis van contante waarde per 01-01-2007 wordt het geïndexeerde tekort thans geraamd op € 9.856.977,=.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?