189164 - Regionale samenwerking

In de Regioraadvergadering van 27 juni hebben wij u een eerste uitwerking van de Agenda van Twente voorgelegd, inclusief de Twentse Innovatieroute en een aantal besluiten. De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt om de Agenda van Twente en de Twentse Innovatieroute verder uit te werken. We hebben daarbij vooral de doelstellingen en de selectiecriteria, de projecten en de governancestructuur voor de Agenda van Twente en de Twentse Innovatieroute verder uitgewerkt. Al deze voorstellen en de te volgen processen en procedures hebben wij in nauw overleg en samenwerking met de provincie Overijssel uitgewerkt. Dit als uitvloeisel van het bestuurlijk convenant dat we met de provincie dit voorjaar hebben gesloten. Ook hebben we op bestuurlijk en ambtelijk niveau goede afspraken gemaakt over een evenwichtige verdeling van de co-financieringsbijdragen. Waar mogelijk maken we gebruik van bij de provincie aanwezige kennis en procedures. Dit geldt voornamelijk voor de beoordeling van de aanvragen en de gronden van toekenning van middelen. Ook maken we zoveel mogelijk gebruik van bij de provincie aanwezige expertise o.a. op het gebied van Europese co-financieringsmogelijkheden (Europaloket) en deskundigheid op het gebied van staatssteun.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?