198780 - Stedenbouwkundigplan Medaillon en beeldkwaliteitsplan Medaillon

De locatie Medaillon wordt in de Intergemeentelijke Structuurschets aangewezen als te ontwikkelen woningbouwlocatie. Deze Intergemeentelijke Structuurschets is in december 1996 vastgesteld door de raad. Dura Vermeer heeft in het plangebied een substanti√ęle grondpositie. Naar aanleiding hiervan heeft Dura Vermeer de gemeente verzocht om te gaan samenwerken in een gezamenlijke grondexploitatie. Een lang onderhandelingsproces heeft geresulteerd in een samenwerkingsovereenkomst voor ontwikkeling van de locatie Medaillon waarmee de raad op 20 juni 2006 heeft ingestemd. Binnen Medaillon zullen conform de samenwerkingsovereenkomst circa 220 woningen worden gebouwd.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?