202770 - Toe te passen grondslagen bij de herzieningen van de grondexploitaties per 01-01-2008

Gerelateerde links

Op 25 juni jongstleden zijn de herzieningen van de grondexploitaties per 01.01.2007 behandeld in de commissie Bestuur. Tijdens de commissievergadering kwam aan de orde dat de raadsleden het op prijs zouden stellen wanneer de grondslagen – zoals deze worden toegepast in de grondexploitaties, reserves en voorzieningen – op voorhand door u worden vastgesteld. Navolgend staan de grondslagen genoemd, zoals deze voorgesteld worden om te hanteren bij het opstellen van de grondexploitaties per 01.01.2008.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?