202786 - Nemen van voorbereidingsbesluit toepassen art. 19 WRO voor doortrekken Beneluxlaan

Gerelateerde links

Enige jaren geleden leidde de sterke groei van het verkeer en de verdergaande verstedelijking aan de noordrand van Hengelo tot aanpassing en uitbreiding van de destijds bestaande wegenstructuur. Ter ontlasting van het lokale wegennet werd aan de noordzijde van het stedelijk gebied van Hengelo een gebiedsontsluitingsweg (Beneluxlaan genaamd) geprojecteerd, waar het autoverkeer aan de stadsrand zou worden opgevangen en zou worden verdeeld over de diverse wijken. Destijds is in de ‘Structuurschets Vossenbelt 1995’ aangegeven dat de wijk en daarmee ook deze weg, gefaseerd aangelegd zou worden, omdat nog nader overleg nodig was met de gemeente Weerselo (inmiddels gemeente Dinkelland). Het grondgebied waarop een deel van deze Beneluxlaan aangelegd diende te worden maakte op dat moment namelijk deel uit van het eigendom van de toenmalige gemeente Weerselo. Het eerste deel van de Beneluxlaan was echter gelegen op Hengelo’s grondgebied en kon dus al wel worden aangelegd en zo geschiedde.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?